En symbol för ökad tolerans

Foto: Christer Edeholt.   UMEÅ En temahylla för hbtq kan bidra till att synliggöra och välkomna personer med olika könsidentiteter, såväl på biblioteket som i samhället i stort. Samtidigt behövs…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet