Unga i läsningens förändrade landskap – konferens i Lund

LUND En manual för en digitalbox kan vara svårforcerad för någon som inte känner sig hemma i teknikens vokabulär. På motsvarande sätt kan en skönlitterär text vara svår terräng för…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet