Om jag hade ett bibliotek – Unni Drougge

”Om utveckling vore en kvinnlig angelägenhet skulle vi fortfarande bo i gräshyddor.” Dessa numera bevingade ord yttrades av kontroversiella kulturhistorikern Camille Paglia på 1990-talet. Hon syftade på kvinnors oförmåga att…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet