12,5 miljoner till Uppsala universitetsbibliotek

UPPSALA Makarna Greta och Ulf Renborg har i en nyinrättad fond donerat 12,5 miljoner till Uppsala universitetsbibliotek och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Pengarna ska användas för särskilda satsningar på personarkiv…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet