Folkbibliotekens identitet

Folkbibliotekens identitet

År 2013 fick Adam Welin Axiells pris för bästa B & I – uppsats. Titeln på uppsatsen är Programverksamhet: Ett uttryck för folkbibliotekets identitet. – Uppsatsen landade i att folkbiblioteken…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet