Världsrekord på Världsbokdagen

GÖTEBORG Under Världsbokdagen den 23 april hade 4 500 elever i årskurs fyra och fem en gemensam 32 minuter lång läslektion med författaren Martin Widmark som lärare. Det är Vetenskapsfestivalen…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet