Tre frågor – Lotta Nibell-Keating

Hur ser du på kulturens roll för turismen? – Kulturens roll i regional och lokal utveckling har tydliga kopplingar till turism. Att besöka historiska platser, sevärdheter, evenemang, äta lokal mat…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet