Vellingebor berättar

Vellingebor berättar

Genom ord, bild och skapande har kommuninvånare och nyanlända i Vellinge kommun berättat sina personliga berättelser för varandra.  – Huvudsyftet har varit möten över generationer, säger Görel Reimer, bibliotekarie med…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet