Arena för det offentliga samtalet

Arena för det offentliga samtalet

Fejk news, robotar i hemtjänsten och klimatet – när Halmstads Stadsbibliotek bjuder in till debatt och öppna samtal är ämnena både rykande aktuella och varierande. Upplägget är klassiskt, i bästa…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet