Nytt bibliotek efter lång process

Nytt bibliotek efter lång process

Efter många års väntan är det till hösten dags att sätta spaden i jorden för ett efterlängtat nytt bibliotek i Ulricehamn. Ett tvåtusen kvadratmeter stort suterränghus i rött tegel kommer…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet