The Occupy Wall Street Library

NEW YORK  Wall Street-protesterna sprider sig över världen och i Zuccotti Park i New York där allt började för några veckor sedan samlas allt fler. I ett av hörnen i…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet