Gemenskap online

Gemenskap online

Biblo har ersatt Palles Gavebod och är de danska bibliotekens nya webbplats för barn mellan sju och fjorton år. Biblo är uppbyggd som sociala medier och här kan barnen dela…

Kort och gott – Ny webbportal för nyanlända

På webbportalen www.informationsverige.se finns information riktad till nyanlända. Webbportalen finns idag på sju språk och erbjuder samhällsinformation och RSS-flöde från Sveriges Radio med nyheter på flera språk. Landets alla kommuner…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet