Vill öppna dörrarna till kunskapen

GÖTEBORG IFLA:s största utmaning är att ge världens bibliotekarier redskap att göra kunskap tillgänglig för alla i en förändrad värld. Det säger organisationens ordförande Ellen Tise, som nyligen besökte Sverige och Göteborg.

I augusti smäller det. Då är det dags för IFLA, The international federation of library associations, att hålla sin världskongress på Svenska mässan i Göteborg. Konferensen är den största i sitt slag och hittills har 3500 deltagare anmält sig.
Som ett led i förberedelserna besökte IFLA:s ordförande Stockholm och Göteborg den 22-24 mars. Sydafrikanska Ellen Tise träffade arrangörer, politiker och lokala biblioteksrepresentanter. Samtidigt fick hon en chans att titta närmare på värdstaden och Svenska mässan.

Imponerad

Ellen Tise är mycket imponerad av de förberedelser som redan hunnits med, särskilt med tanke på att de svenska organisatörerna fick uppdraget att arrangera konferensen med rekordkort varsel. Egentligen skulle Brisbane i Australien stå värd för konferensen 2010 och Göteborg först år 2012, men av ekonomiska skäl ändrades planerna. Som regel brukar arrangörerna få tre år på sig att förbereda konferensen, men Svensk biblioteksförening och Nationella kommittén valde att ta på sig uppdraget, ett par år i förväg. Vid en lunchföreläsning på Röhsska museet i Göteborg under besöket uttryckte Ellen Tise sin och IFLA:s stora tacksamhet och beundran för arrangörsgruppens arbete.

– Det är ett mirakel. Annars hade vi fått ställa in hela konferensen i år. Alla jag träffar säger att de ser fram emot Göteborg 2010 och många säger också att det nog bara är svenskar som skulle klara att organisera detta på så kort varsel, säger hon och får åhörarna att skratta smickrat.Samtidigt som det innebär mycket arbete att organisera en konferens i den här storleksordningen, framhåller Ellen Tise att det också ger värdlandet stora fördelar.

– Bibliotekspersonal som inte skulle ha haft möjlighet att åka utomlands på konferens kan komma och ta del av kunskaper och exempel från andra länder, säger hon.

I en intervju senare berättar hon att biblioteken i hennes hemland Sydafrika fått ett uppsving efter att landet arrangerade IFLA-konferensen i Durban 2007. Politikerna avsatte en stor summa pengar för utveckling av folkbiblioteken, vilket inneburit en standardhöjning på de befintliga biblioteken, inköp av ny teknik, utbildning av personal och till och med många helt nya bibliotek.

– En stor internationell konferens som denna ökar medvetenheten om bibliotekens betydelse, både hos allmänheten och hos beslutsfattare, säger hon.

Främjande i fokus

Och det är just det som är IFLA:s viktigaste uppgift, enligt Ellen Tise. Organisationen kan genom sin storlek och sin spridning i världen arbeta biblioteksfrämjande och vara en röst för bibliotekarier världen över.
Nivån på biblioteksverksamheten är otroligt varierande i olika länder, men IFLA vill genom att organisera internationellt kunskapsutbyte bibliotekarier emellan, minska skillnaden mellan tillgången till kunskap i rika och fattiga länder.

– Genom att träffas kan man undvika att uppfinna hjulet två gånger, säger hon.

Kunskapsutbytet är särskilt viktigt i denna tid av förändring och digitalisering, menar Ellen Tise. Hon ser Göteborgskonferensen som en chans för deltagarna att vara med och forma den framtida bibliotekarierollen, en roll hon tror måste uppdateras.

– Det är en stor utmaning att utveckla yrkesrollen så att vi klarar av vår uppgift i det digitala tidevarvet. Vi måste bli mer användarorienterade och också se till att föra ut budskapet om hur betydelsefulla biblioteken och bibliotekariernas kompetens fortfarande är. Vi måste arbeta för undantag i upphovsrättslagstiftningen så att vi kan fortsätta att förse människor med kunskap, utan hinder. Bibliotekens uppgift, att ge alla fri tillgång till kunskap, är viktigare än någonsin, säger Ellen Tise och citerar därmed temat för konferensen i augusti som är just ”Fri tillgång till kunskap”.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet