Inköpsansvariga behöver bättre kunskap

HALMSTAD I en tid där topplisteböckerna dominerar människors litterära medvetande är det viktigt att biblioteken lägger goda kunskaper bakom inköpen. Där vill norska Bibliotekssentralen spela en större roll, säger Kjartan Vevle, biblioteksfaglig direktör och en av talarna på Halmstadkonferensen.

Till skillnad från sin svenska motsvarighet, BTJ, som ägs av kapitalbolag, så är norska Bibliotekssentralen ägd av de norska kommunerna och Norsk biblioteksförening. Biblioteksentralen ska vara vinstdrivande, men vinsten återinvesteras i norsk biblioteksverksamhet och går till bland annat biblioteksutveckling, stipendier och framtagande av nya produkter och tjänster för biblioteken.

– Trots att vi är en kommersiell aktör, så kan vi hjälpa biblioteken att leva upp till sina frihetsideal – att leverera kunskap och information oberoende av kommersiella, politiska och religiösa intressen, säger Kjartan Vevle.

Han talar om ”bestsellertyrannin” – en ökande likriktning i litteraturutbudet, där norska och svenska deckare är det som säljs mest i Norge. Ägarkoncentrationen och kraften i bokförlagens marknadsföring är stark, och det påverkar även det utbud som finns på biblioteken. Kjartan Vevle tror inte att bibliotekspersonalen är medveten om i vilken omfattning deras beslut styrs av kommersiella intressen.

– Massmedia styr i alltför hög grad bibliotekens inköp i Norge. Om det är en artikel om en författare i tidningen märks det direkt i efterfrågan. Det betyder tyvärr att det i praktiken är förlagens marknadsavdelningar som bestämmer.

Kjartan Vevle menar att Biblioteksentralen spelar en mycket viktig roll för att bevara mångfalden på biblioteken genom att tillhandahålla ett stort utbud av smalare litteratur, översatt litteratur och god facklitteratur. Han nämner särskilt tjänsten Medieval, som innebär att biblioteken kan placera upp till 60 procent av sin totala mediebudget hos Biblioteksentralen, som sedan levererar färdiga paket med en väl avvägd blandning av böcker. Mellan 40 och 50 av de norska biblioteken använder sig av tjänsten idag. Det innebär en god framförhållning och mycket sparad tid, menar Kjartan Vevle.

– Då kan biblioteken lägga den tid som de sparar in på förmedling och kontakt med låntagarna.

Han berättar att det finns planer på att Biblioteksentralen ska vara med och starta utbildningar för inköpsansvariga, i samarbete med högskolan.

I Norge är det fast pris på nyutgivna böcker under det första året och fram till maj året efter utgivningsdatum. Det finns också ett rabattsystem som gör att bokhandeln kan lämna rabatt på just bästsäljare. På det området är det alltså svårare för Biblioteksentralen att konkurrera, vilket inte gäller för den smalare litteraturen.

– Vi styrs av vårt vinstintresse när vi vill föra ut den smalare litteraturen, men det är också det som är vår nisch. Vi måste poängtera bredden hos biblioteken, säger Kjartan Vevle.

För att biblioteken ska kunna leva upp till idealen om att inte styras av kommersiella intressen så menar Kjartan Vevle att det krävs bättre kunskaper hos de inköpsansvariga. Här har Biblioteksentralen en viktig roll att fylla i att skapa en bättre medvetenhet. Men det behövs också en diskussion om bibliotekens uppgift, tycker han.

– Om man ska bli oberoende av det kommersiella måste biblioteken själva fundera över vad de vill, avslutar Kjartan Vevle.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet