Lapidus på Världsbokdagen

GÖTEBORG Jens Lapidus berättar om ett författarskap med rötter i det svenska rättssystemet. Han bollar sin roll som försvarsadvokat och författare på en tunn linje mellan förtroende åt båda hållen. Å ena sidan är han ett juridiskt ombud och å andra en författare som vill få oss att kliva in i de kriminellas värld.

– Jag hade ett fall där tre ungdomar hade begått ett väpnat rån. De störtade in på en lägenhetsfest och rånade alla på busskort, kontanter och mobiltelefoner. Så kallat ”rushing”, ett typiskt ungdomsbrott. Vad kom de över? Några busskort, småpengar och begagnade mobiler. Den här typen av brott har ett högt straffvärde. Ur ett slags kriminellt rationellt perspektiv är det de kom över ingenting jämfört med straffet, säger Jens Lapidus på Göteborgs stadsbibliotek och berättar vidare att rättens företrädare också ställer frågor kring vad det är för personer bakom brottet, när de ska komma fram till ett lämpligt straff. För att få en bild av viljan att bryta den brottsliga livsstilen fick ungdomarna i det aktuella fallet bland annat svara på frågan: Var befinner du dig om fem år?

– Det intressanta var ungdomarnas reaktioner. De blev väldigt aggressiva och började svära, visa fingret till rådmannen och skrika: Du fattar ingenting. Ställ inte frågan vad vi gör om fem år. Vi kanske inte ens lever om fem år. När jag kom hem satte jag mig vid datorn och skrev en text utifrån det här rånet. Det var min första litterära text, säger Jens Lapidus, som inte hade en tanke på ett författarskap.

– Det var mer ett sätt att låta ånga pysa ut. Men jag upplevde att jag lärde mig mycket och började skriva mer, berättar han vidare.

Verklighetens språk

Han köpte också en anteckningsbok, som passade innerfickan. I den skrev han ner olika iakttagelser i vardagen, hur folk är klädda, vilka märken de har och vad de pratar om. Hans författarskap utvecklades också i någon mening på Folkuniversitetet under en kurs i hur man skriver deckare.

– Jag har gått många kurser, fotokurser och andra kurser. Det är fantastiskt och ger en upplevelse av att man är expert på något. Jag har aldrig varit en så bra jurist som när jag gick de första veckornas introduktionskurs på juristprogrammet. Jag tror inte man kan lära sig att bli en författare på en kurs. Men det kan hjälpa en att ta fram en talang.

Jens Lapidus hämtar sin inspiration i rättsväsendets protokoll och handlingar. Han har också utvecklat en egen språklig stil, korthuggen och rapp.

– Jag använder mycket kolon och de ersätter verben i mitt skrivande. Jag skriver om en våldsam del av samhället och vill också att språket ska vara aggressivt och våldsamt, säger han.

En svår balans

Idag blandar han sitt författarskap med sin roll som försvarsadvokat. Något som naturligtvis skapar en komplexitet. I ena stunden sitter han med ett fall, som i nästa riskerar att bli en del av innehållet i en kommande bok.

– Jag skulle inte få en klient om det var så att folk trodde: Går jag till Jens så hamnar mitt fall i en bok. Jag kan aldrig skriva om något som jag har varit med om. För att motverka detta har jag en dialog med mina kollegor, som får läsa det jag skriver, berättar Jens Lapidus.

FAKTA VÄRLDSBOKDAGEN

1995 beslutade Unescos generalkonferens att den 23 april skulle bli hela världens festdag för firandet av böcker, författare och läsning samt värnandet om upphovsrätten och människors fria tillgång till information.

I Katalonien i Spanien har man sedan 1900-talets början firat skyddshelgonet St Görans (St Georges) dag den 23 april genom att ge en bok i gåva till dem man tycker om. Av tradition får givaren får en ros tillbaka. Med inspiration från denna tradition föreslog IPA, International Publishers Association en ”internationell dag” och Spanien lämnade förslaget till Unesco.

Källa: www.unesco.se

Tänka som en brottsling

Hans bok Snabba Cash har sålts i över 20 länder och Jens Lapidus är idag en del av den svenska deckarexporten. Samtidigt menar han att de svenska deckarförfattarnas internationella framgångar bidrar till att nagga bilden av det svenska paradiset i kanten.

– Jag har funderat på att ringa UD. Det är snart ingen som vågar resa hit, säger han något skämtsamt och fortsätter:

– Faktum är att vi har väldigt få mord per capita i Sverige. Det jag har valt att skriva om är den kriminalitet som finns i verkligheten, som narkotika och utpressning.

Jens Lapidus talar vidare om den svenska deckartraditionen och att det finns en bild bland utländska journalister av att svenska deckarförfattare ständigt bedriver samhällskritik från olika politiska infallsvinklar. Han får också ofta frågan vad som är hans budskap.

– Min första bok är sprungen ur viljan att beskriva. Jag vill fjärma mig från ett politiskt budskap. Skulle jag börja peka finger och ha synpunkter skulle mina böcker bli pamfletter. Min ambition är att beskriva. Men det är samtidigt inte riktigt sant. Jag har faktiskt ett budskap och det är att även kriminella är människor. Allt är inte svart eller vitt. Det är en gråskala. Kan jag få läsare att hoppas att en brottsling ska komma undan med något har jag lyckats. Någonstans handlar det om att förstå hur människor tänker, säger Jens Lapidus.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet