Ökad satsning på direktnedladdning av talböcker

GÖTEBORG Fler privatpersoner ska få tillgång till direktnedladdning av talböcker via Talboks- och punktskriftsbibliotekets katalog. Det är ett resultat av  projektet Låna ladda lyssna.

Fyra folkbibliotek som varit med i projektet, Borås, Falköping, Göteborgs stadsbibliotek och Skövde, kan nu låta alla sina talboksberättigade låntagare ladda ner talböckerna hemifrån direkt via TPBs katalog.

– Det är en fantastisk tillgång. Alla som är talboksberättigade får tillgång till 80 000 titlar direkt och snabbt, säger Heidi Carlsson Asplund på Kultur i Väst Regionbiblioteket som tillsammans med TPB och de fyra biblioteken jobbat med projektet.

Tidigare har studenter haft den här typen av direkttillgång, utan något bibliotek som mellanhand. Detta fanns med som en bakgrund till Låna ladda lyssna-projektet. De samlade erfarenheterna är nu en språngbräda för en vidare satsning från TPBs sida att ge fler personer möjlighet att låna hemifrån.

– Vi är nöjda och har lärt oss mycket. Vi kommer snart dra igång ett projekt för att skapa en nationell tjänst för enskild nedladdning. De fyra biblioteken har varit pilotfall och Västra Götaland är därmed tidigt på banan. Vi har ingen tidsplan klar ännu, men tanken är att alla bibliotek i Sverige ska få denna möjlighet, säger Hilda Androls, projektledare på enheten för digitala tjänster på TBP.

Projektet Låna ladda lyssna fortsätter under 2010. Målgruppen för projektet är vuxna mellan 20 och 64 år med läs- och skrivsvårigheter. I projektet har man haft en testgrupp på 80 personer som i olika varianter fick tillgång till TPBs katalog, några via en daisykiosk i biblioteken, andra genom direktnedladdning hemifrån. Direktnedladdningen har drivits som ett separat delprojekt under namnet Folkbibliotek direkt. Denna del är nu avslutad och en utvärdering pekar på att testpersonerna har varit nöjda med möjligheten att kunna låna talböcker utan att behöva ta sig till biblioteket. Att lansera en service som faktiskt innebär att låntagarna inte behöver gå till biblioteket, kan tyckas vara ett bett i svansen. Men utvärderingen pekar samtidigt på att det fortfarande finns ett behov av personlig service, inte minst för att få boktips.

Läs mer om Låna ladda lyssna i Framsidan nr 2 2009, som finns under fliken Tidigare nummer

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet