Biblioteket blir granne med gymnasieskola

FOTO: Sören LindmarkTROLLHÄTTAN Stadsbiblioteket i Trollhättan får en ny granne när Folkuniversitetets gymnasium flyttar in i Folkets Hus Kulturhuset.

– Vi försöker ständigt öka skolans kvalitet. Som ett led i denna strävan flyttar vi hela vår verksamhet in i Kulturhuset i augusti 2010. Där får vi nära till buss, tåg, bibliotek, konsthall, idrottsanläggningar och Högskolan Väst, vilket vi tror ytterligare kommer att förbättra elevernas möjligheter att nå goda resultat i sina studier, säger Monica Ekedahl, skolans rektor

Kulturhuset är beläget mitt i Trollhättans centrum. Det är en mötesplats som erbjuder konstutställningar, teaterföreställningar, föreläsningar och en mängd olika arrangemang med kultur i fokus. I byggnaden finns också biograf Forum och Trollhättans stadsbibliotek.

– Det har funnits en del farhågor om att eleverna kommer ta över biblioteket, men jag tror det löser sig. Vi får en gymnasieskola två våningar över oss, som får huvudbiblioteket som sitt bibliotek. Mycket mer än så är det inte. Samtidigt kan det innebära att vi får ett utökat samarbete kring vår programverksamhet. Jag tycker det är trevligt och det blir nog väldigt bra, säger bibliotekschef Greg Church.

2009 fick Kulturhuset utmärkelsen Årets Konstarrangör, ett pris instiftat av riksorganisationen Folkets Hus och Parker. I motiveringen kunde man bland annat läsa om att Kulturhuset under åren byggt upp ett förtroende som konstarrangör genom att skapa ett utställningsrum som både vänder sig till barn, ungdomar och vuxna. Folkuniversitetet i Göteborg är ett studieförbund grundat av universitetet och studentkåren. Verksamheten omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet