Bibliotekshögskolan i Borås får tillstånd att ge doktorsexamen

BORÅS Högskolan i Borås får rätt att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Det meddelade Högskoleverket nu på morgonen.
– Det innebär en högre kvalitet på utbildningen och forskningen, säger Margareta Lundberg Rodin, prefekt på institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås.

Bibliotekshögskolan i Borås har länge haft ett forskningssamarbete och ett avtal om forskarutbildning med Göteborgs universitet. Studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap har alltså redan under flera år kunnat gå forskarutbildning i Borås, men Göteborgs universitet har stått för examina. Därför är den praktiska skillnaden med examensrätt på plats inte så stor för Bibliotekshögskolan, enligt Margareta Lundberg Rodin.

– Det är en mer formell skillnad för oss. Däremot är det väldigt positivt för högskolan och för Borås att nu kunna erbjuda examen på alla nivåer, säger hon.

Strategiskt viktigt
Även om den praktiska skillnaden alltså inte är så stor, så ser hon det som strategiskt och symboliskt viktigt för området biblioteks- och informationsvetenskap att högskolan kan utfärda examen på forskarnivå. Det borgar för kvalitet och gör att utbildningen kan utvecklas ytterligare.

– Genom att vi själva utbildar forskare så kan vi skapa en bra forskarmiljö här. Har man många disputerade innebär det en högre kvalitet på utbildningen. Det är också positivt att vi kan bedriva forskning som har betydelse för praktikerna, forskning som utvecklar professionen, säger hon.

Samarbetsavtalet med Göteborgs universitet går ut nästa år, men kommer trots den egna examensrätten att förnyas.

– Samarbetet med Göteborgs universitet har fungerat mycket bra, men nu kommer det inte att behövas på samma sätt. Det kommer ändå att fortsätta, men med nytt innehåll, säger Margareta Lundberg Rodin.

Ny form av examensrätt
Högskolan i Borås är en av åtta högskolor som får rätt att utfärda examina på forskarnivå, inom 15 olika områden. Förutom inom området biblioteks- och informationsvetenskap, så får Högskolan i Borås också forskarrättigheter inom Resursåtervinning.

Det är första gången som Högskoleverket ger den här typen av examenstillstånd till högskolor. Alla universitet har rätt att utfärda doktorsexamen, men högskolorna har tidigare bara kunnat ansöka om examensrätt på forskarnivå inom ett av fyra breda vetenskapsområden. Men sedan den 1 januari i år så kan en högskola ansöka hos Högskoleverket om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom ett smalare område, där de kan anses ha särskilt goda förutsättningar. Och det anser alltså verket att Högskolan i Borås har på just området biblioteks- och informationsvetenskap.

I sitt utlåtande skriver Högskoleverket att Bibliotekshögskolan i Borås har en god forskarmiljö, tillfredsställande infrastruktur och goda handledarresurser. Bedömargruppen är också nöjd med kvalitetsarbetet och högskolans ekonomi, vilket ligger till grund för beslutet att ge högskolan rätt att utfärda examen på forskarnivå.

Margareta Lundberg Rodin ser möjligheten att de nya forskarrättigheterna leder till att Högskolan i Borås satsar mer på området biblioteks- och informationsvetenskap.

– Jag hoppas att vi kan öka vår forskning totalt, säger hon.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet