Falsk matematik räddade bibliotek i Vittsjö

VITTSJÖ Beslutet var fattat, biblioteket i Vittsjö skulle läggas ner. Men då hade politikerna inte räknat med Vittsjöandan och engagerade invånare. Genom att bilda en aktionsgrupp lyckades man få politikerna att ta tillbaka sitt beslut och biblioteket i Vittsjö har nu en fortsatt framtid.
– Vi är ju i Snapphaneland så vi är lite upproriska, säger Claes Ruderstam, talesman för aktionsgruppen. Men visst kändes det som ett själmordsuppdrag eftersom beslutet redan var fattat.

Första gången jag hörde talas om aktionsgruppen i Vittsjö var på Halmstadkonferensen där Gustav Fridolin, före detta riksdagsman, lyriskt beskrev människors engagemang för sitt bibliotek. Gustav är själv uppväxt i Vittsjö och berättade att han grät när han nåddes av nyheten om nedläggning. När han blev kontaktad av aktionsgruppen tvekade han inte att själv delta och han beskrev det som det vackraste han sett hända när folk gick samman och inte bara tyckte, utan också satte biblioteket i ett sammanhang och organiserade sig.

När jag satt i Halmstad och hörde Gustav berätta om detta engagemang i Vittsjö blev jag nyfiken på hur aktionsgruppen lyckats få politikerna att ändra ett fattat beslut, och bestämde mig för att besöka Vittsjö.

Mötesplats

Bibliotek Hemgården ligger alldeles bredvid väg 117, nästan i centrum av Vittsjö. Det praktfulla gamla trähuset ligger inbäddat i en härlig trädgård med utsikt mot Vittsjön. I bibliotekets magnifika glasveranda väntar bibliotekarie Thomas Gyllander och delar av aktionsgruppen på mig med kaffe och hembakat.

– Det är inte första gången biblioteket i Vittsjö varit föremål för invånarnas engagemang, berättar Claes Ruderstam. Första gången var 1986 och förra gången för bara fem år sedan. Då bildade vi också en aktionsgrupp och lyckade avstyra ett beslut.

– 1986 handlade det liksom nu om att man ville samlokalisera biblioteket med skolan, fortsätter Karl-Eve Lunnergård , en av de sex i aktionsgruppen som själv var politiker på 1980-talet. Ett formellt fel gjorde att fullmäktige fick behandla frågan två gånger och då, liksom nu, gjorde en mycket stark opinion att det gick vägen.

Medan vi tar för oss av bullar och rulltårta berättar Claes Ruderstam att huset har en lång tradition av att på olika vis fungera som mötesplats och kanske är det därför huset har ett sådant symbolvärde för alla som bor i Vittsjö. Huset har genom åren fungerat som söndagsskola, pensionat, prästvilla och skoaffär för att så småningom alltså bli bibliotek.

– Men det är inte bara ett bibliotek, det är ett lokalt kulturcentrum, säger Claes. Det är en naturlig träffpunkt och många föreningar och cirklar har sin verksamhet här.

– Många kommer hit varje dag för att läsa dagstidningen här i den vackra verandan, fyller Solveig Rosén i, för dagen den enda kvinnliga representanten från aktionsgruppen.

Falsk matematik

Kulturförvaltningen ville spara pengar genom att samlokalisera bibliotek Hemgården med skolbiblioteket och helt enkelt flytta biblioteket till skolan tvärs över gatan. Under en övergångsperiod skulle en bokbuss fungera som bibliotek.

– Kommunen skyllde på dyra driftskostnader och hade ingen idé om vad de sedan ville göra med huset, säger Solveig. Dessutom skulle skolan behöva byggas både om och till för en stor kostnad.

– Förmodligen hade kommunen haft kvar kostnaderna för Hemgården och det enda som hänt är att kostnaderna bytt förvaltning, tillägger Claes.

– Det var bara fantasisummor, konstaterar Thomas. Kostnaderna för min tjänst skulle ju inte heller försvinna.

Samtidigt som invånarna i Vittsjö kunde läsa om allt detta i tidningen, kunde de också läsa att huvudbiblioteket i Hässleholm skulle rustas upp för några miljoner. Detta gillades inte av invånarna i Vittsjö som genast agerade med att kalla till stormöte på biblioteket där ett 50-tal personer utsåg en aktionsgrupp som fick förtroendet att arbeta vidare. 

Aktionsgruppen Vittsjö bibliotek

Aktionsgruppen på trappan till biblioteket i Vittsjö. Från vänster Claes Ruderstam, Solveig Rosén, Karl-Eve Lunnergård, Richard Larsson och bibliotekarie Thomas Gyllander. Foto Helén Andersson


Aktionsgruppen

Det allra första aktionsgruppen gjorde var att bjuda in kulturförvaltningen till möte. Kommunens representanter meddelade att deras ekonomi var svag och att de var ålagda besparingar. Aktionsgruppen förklarade att det i deras ögon inte handlade om besparingar. Mötet förändrade inte kulturförvaltningens inställning, så aktionsgruppen bestämmer sig för att agera vidare genom att lägga ut namnlistor runt om i samhället och starta en lobbyverksamhet.

– Vi ringde regelbundet till både politiker och tjänstemän där vi talade om att det inte var någon besparing att lägga ner och att biblioteket har stor betydelse som mötesplats i Vittsjö, berättar Claes.

På bara några dagar hade nästan 1 000 personer skrivit på namnlistorna och aktionsgruppen uppvaktade kommunalråden och överlämnade listorna. Strax därefter arrangerades ett stormöte där kommunalråden bjöds in.

– Då var vi lite listiga, ler Claes. För att få kommunalråden intresserade sa vi att mötet handlade om Vittsjös framtid där biblioteket är en fråga, men där vi också skulle ta upp annat som engagerar politikerna som tågstopp, barn- och äldreomsorg.

Stormöte och kulturmanifestation

Politikerna kom till stormötet och det gjorde också en stor del av Vittsjös befolkning. Artisten Peps Persson bor i Vittsjö och han inledde mötet med sin klassiska progglåt Falsk matematik. Men kommunens representanter slapp stå till svars inför kommuninvånarna, för strax innan mötet fick aktionsgruppen glädjande veta att politikerna hade ändrat uppfattning. De erkände att det inte blev någon besparing med ett nedlagt bibliotek.

– Det är starkt att kunna ändra sig, tycker Claes. Vi har berömt dem väldigt.

Parallellt med stormötet planerade aktionsgruppen en kulturmanifestation, som efter det positiva beskedet snabbt förvandlades till ett stöd för det fria ordet.

Richard Larsson är yngst i aktionsgruppen och han tog kontakt med Gustav Fridolin som genast erbjöd sig att bjuda in bland annat augustprisnominerade Lena Sundström och publicisten Bertil Torekull till manifestationen.

– Det var en trevlig och trivsam kväll, konstaterar Claes som ser manifestationen som en början på fler kultur- och författararrangemang på biblioteket.

Efterdyningar

Aktionsgruppen träffas fortfarande och befinner sig nu i ett vägval. Efter att ha varit en informell instans vill såväl bibliotekschef som Kulturförvaltning att de ska bli den formella föreningen Bibliotekets vänner.

– Vi vill ju fortsätta arbeta för ett aktivt bibliotek, säger Solveig. Man vet aldrig hur framtiden ser ut.

Richard Larsson har tack vare aktionsgruppen tagit steget in i politiken.

– Jag har förstått att om man vill engagera sig i saker är det bättre att sitta inne i rummet än att stå utanför och titta på.

Kultur Hässleholm är nu samarrangörer med biblioteket i Vittsjö vid olika arrangemang och har dessutom bekostat förbättringar till bibliotekets bokhyllor så att de är flyttbara.

– Kulturförvaltningen var våra motståndare från början men nu jobbar vi ihop och strävar åt samma håll. Det är hur roligt som helst, konstaterar Claes.

En stark opinion och en stark aktionsgrupp lyckades alltså rädda bibliotek Hemgården i Vittsjö från nedläggning. Men vad hade hänt om de inte lyckats?

– Ja, svarar aktionsgruppen, då hade vi gått ut och satt oss på väg 117. Den formen av civil olydnad är nog rätt hälsosam ibland.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet