Kulturen inget prioriterat område

Spargrisar. Invånarna i Västra Götaland är beredda att minska på kulturen om det behöver göras nedskärningar. FOTO: Fredrik SwedemyrGÖTEBORG Västsvenskarna har högt förtroende för biblioteksanställda. Faktiskt mer förtroende än för polisen. Stadsbiblioteket i Göteborg är också en av de mest besökta evenemangs- och kulturinstitutionerna efter Liseberg och Scandinavium. Samtidigt är det kulturen som medborgarna i Västra Götaland är mest villiga att dra ner på om det ska sparas. Detta visar siffror från SOM-institutet i Göteborg.

– En fråga som återkommer är vilket serviceområde man kan tänka sig att minska om det ska göras nedskärningar. Kulturen är ett sådant område, säger Sanna Johansson undersökningsledare på SOM-institutet.

SOM-institutet i Göteborg gör varje år den så kallade Riks-SOM-undersökningen. Syftet är att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier.

Varje år genomför man också en regional variant för Västsverige. Bland annat undersöker man västsvenskarnas inställning till demokrati, förtroende för olika yrkesgrupper och vad de tycker om den offentliga servicen.

– Det övergripande resultatet är att det är stabila siffror. Det är inte är något som är direkt alarmerande åt ena eller andra hållet, säger Sanna Johansson vidare.

Biblioteken och dess anställda har, som också framgår av den rikstäckande SOM-undersökningen, stort förtroende hos befolkningen.

– Alla gillar bibliotek och det visar sig både nationellt och för Västra Götaland, säger Sanna Johansson.
Högst förtroende har en högutbildad kvinna i åldern 30-49 som röstar på Vänsterparitet. Lägst förtroende har en lågutbildad man i åldern 16-29 eller 65-85, som röstar på Sverigedemokraterna.

Beredda att spara på kultur

Undersökningen visar samtidigt att kulturen inte är ett område som västsvenskarna tycker är prioriterat. De tre mest prioriterade områdena för medborgarna 2009 var möjligheten att få jobb, äldreomsorg och kommunal grundskola. Kulturen var inte ens med bland de tio mest prioriterade områdena. Efter friskolorna är det också kulturaktiviteter medborgarna i Västra Götaland är mest villiga att minska på när det blir ebb i den offentliga ekonomin.

– Det är en typisk icke-obligatorisk uppgift. Mycket handlar om att man ställer det mot andra områden och då kan man tycka att det är något man kan betala för själv, säger Sanna Johansson

Ladda ner Väst-SOM här

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet