Audioindex ökar tillgängligheten på Göteborgs stadsbibliotek

GÖTEBORG Talande bokryggar, syntolkade tittskåp och i framtiden kanske också orienteringshjälp.
Möjligheterna är många när Göteborgs stadsbibliotek inför systemet Audioindex som stöd för bland andra synskadade besökare.
– Det innebär att man inte är beroende av personalens hjälp på samma sätt, säger Örjan Pettersson på Avdelningen för specialmedia.

Audioindex är ett enkelt system för besökaren att använda. I informationsdisken på Avdelningen för specialmedia får man låna utrustningen – en liten svart apparat med några få silverfärgade knappar.

– Det är en daisyspelare, en Milestone, som har anpassats för Audioindex, förklarar Örjan Pettersson.

Daisyspelaren har utrustats med en RFID-läsare och när man håller den mot en talbok, så läser en talsyntes upp titel, författare och en sammanfattning av handlingen.

– Skillnaden för besökaren blir att man inte är beroende av att bibliotekarien plockar fram boken och beskriver den för en om man inte själv kan läsa. Nu kan man istället gå och välja böcker på egen hand, säger Örjan Pettersson.

Men han är noga med att betona att Audioindex naturligtvis inte ska ersätta personalen på något sätt.

– Det är ett komplement. Säg exempelvis att det är kö. Då kan man börja leta på egen hand under tiden.

Göteborgs stadsbibliotek har provat tekniken, i mindre utvecklad form, under en period med positivt resultat.

– Vi har flera som uppskattar det här väldigt mycket, säger Örjan Pettersson.

Nu är tekniken alltså permanent på biblioteket, sedan några dagar tillbaka. Det finns fem Audioindex-läsare att låna på Avdelningen för specialmedia, och de fungerar lika bra på de 6000 talböckerna som på all annan media som har RFID-märkning i biblioteket.

Syntolkade tittskåp
Nere på barnavdelningen har man utnyttjat Audioindex på ett annat sätt. Där har scener ut Elsa Beskow-sagor i tittskåp syntolkats. Genom att rikta Audioindex-läsaren mot runda, svarta knappar på utsidan kan man höra livfulla beskrivningar av innehållet i de 18 små tittskåpen, med dockor och små möbler. Dessutom kan man lyssna på information om författarinnan och hennes verk. Här är det ingen syntetisk röst som läser, utan trevliga barnbibliotekarieröster. Något man inte behöver vara synskadad för att uppskatta.

– Det är inte bara för synskadade utan för alla barn och ungdomar. Små barn som inte kan läsa vad det står på skåpen kan lyssna istället, till exempel, säger Örjan.

Orienteringshjälp
Han ser många möjliga användningsområden för Audioindex-tekniken. Det finns bland annat planer på att använda tekniken som orienteringshjälp i biblioteket. Den syntetiska rösten kan då ge synskadade besökare den information som seende besökare kan läsa på skyltar, exempelvis om vilken avdelning man befinner sig på eller vilken genre av litteratur som finns på hyllorna. När biblioteket snart stänger för utbyggnad under ett och ett halvt år finns tid att utveckla Audioindex för orienteringssyfte.

– Vi ska testa hur vi skulle kunna använda det. Det kan bli en god hjälp när biblioteket blir både större och helt nytt, säger Örjan.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet