Bibliotekarier får pedagogiskt pris

Bibliotekarierna Anna Isaksson, Gunnar Oxelqvist, Joakim Lennartsson och Britt Omstedt ingår i gruppen som tilldelades Göteborgs universitets pedagogiska lagpris 2010.

GÖTEBORG För första gången får bibliotekarier vara med och dela på Göteborgs universitets pedagogiska lagpris. Anledningen är ett lyckat samarbete mellan Ekonomiska biblioteket och statsvetenskapliga institutionen i ämnet EU-kunskap.  

I universitetskursen Praktisk EU-kunskap vid Göteborgs universitet är bibliotekarierna vid Ekonomiska biblioteket lika mycket lärare som lärarna. Istället för att göra enstaka inhopp i undervisningen så är de med från början till slut.

– Det är första gången vi är med från scratch och planerar kursen, säger Britt Omstedt, bibliotekarie på Ekonomiska biblioteket och en av de fyra bibliotekarier som finns med i det lag som nu belönas med det pedagogiska priset.

De andra tre bibliotekarierna är Anna Isaksson, Gunnar Oxelqvist och Joakim Lennartsson. De två lärarna och forskarna från statsvetenskapliga institutionen som är med och delar på priset heter Andrea Spehar och Linda Berg. I fredags firades priset med jordgubbstårta och cider i personalrummet på Ekonomiska biblioteket som har sina lokaler på Handelshögskolan.

Ekonomiska biblioteket ligger på andra våningen på Handelshögskolan i Göteborg.

Ekonomiska biblioteket ligger på andra våningen på Handelshögskolan i Göteborg.

Mycket praktisk övning
Kursen Praktisk EU-kunskap ingår i Europaprogrammet. Kursens syfte är att studenterna ska lära sig så mycket om hur EU:s organisation, beslutsprocesser och dokumentation fungerar att de kan arbeta med utredningsuppdrag med anknytning till EU. Då gäller det att de får goda teoretiska kunskaper, men också mycket praktisk övning – till exempel i att leta i databaser och register och begära ut dokument. Studenterna får bland annat följa hur ett EU-direktiv har tillkommit och skriva en rapport om det.

– Det är nytt att vi bibliotekarier inte bara visar hur de använder databaserna och tar fram informationen, utan också är med och bedömer rapporten när den är klar, säger Britt Omstedt.

Mer studentkontakt
Hon trivs väldigt bra med att jobba så tätt tillsammans med lärare från institutionerna och studenter.

– Vi får en mer kontinuerlig kontakt med studenterna, vilket är roligt. I vanliga fall kommer vi in och håller enstaka föreläsningar, men här är vi med under hela kursen.

Priset är ett kvitto på att den riktning som Universitetsbiblioteket tagit ut, mot mer samarbete med institutionerna, är den rätta, säger Britt Omstedt.

– Det är precis så vi vill jobba, att komma in mer i undervisningen. När det gäller den här kursen så var det extra roligt eftersom det var institutionen som kontaktade oss, säger Britt Omstedt.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet