Biblioteksdebatt präglad av valrörelsen

GÖTEBORG Alla politiker sjunger bibliotekens lov. Ändå sparas det. Onsdagens debatt om folkbibliotekens framtid i Göteborg på stadsbiblioteket handlade lite om det lokala och mer om det nationella – och präglades mycket av valrörelsen.

Uppslutningen var god när Folkbibliotekens vänner bjöd in till debatt i hörsalen på Stadsbiblioteket i Göteborg. Ämnet var bibliotekspolitik, särskilt på ett lokalt plan, med tanke på arbetet med en göteborgsk biblioteksplan och omvandlingen från 21 stadsdelsnämnder till 10.

Det handlade också om att hitta skiljelinjer mellan blocken i bibliotekspolitiken, ett område där det traditionellt sett varit svårt att se tydliga konflikter. Så var det även nu – debatten hamnade till stor del på ett högre plan, där det pratades mycket om ideologi och allmän kulturpolitik. Mycket kändes igen från valretoriken på en nationell nivå – till exempel landade politikerna påfallande många gånger i diskussionen om skattetrycket.

De inbjudna politikerna var Kristina Carlsson (kd), Franziska Gustafsson (c), Lars Nordström (fp), Helena Nyhus (s), Thaher Pelaseyed (v), Anna Sibinska (mp), Lennart Widing (m) och Mikael Jansson (sd).

Alla skrev under på betydelsen av bibliotek som demokratiska platser för bildning och information, men betonade olika sidor av biblioteken och deras verksamhet. Moderaten Lennart Widing pratade om vikten av tysta rum, medan Lars Nordström (fp) framförde tanken om Kulturhus, snarare än bibliotek. Thaher Pelasayed (v) talade om biblioteken som framtida nedladdingscentraler, dit ungdomar lockas av ny teknik och tillgång till filmer och musik. Miljöpartiets Anna Sibinska var den som talade mest om biblioteken som mötesplatser.

Ämnen som väckte mer debatt var folkpartiets förslag på en litteraturkanon och den borgerliga regeringens indragna stöd till En bok för alla.

Kvällens första applåd fick Ingrid Atlestam, när publiken släpptes in för frågor. Hon påminde panelen om de fyra bibliotek i Göteborgs mer utsatta områden som lagts ner och om ojämlikheten mellan stadsdelarna när det gäller tillgång till öppna bibliotek.

– Ni har undvikit att prata om situationen i Göteborg ikväll!

Kristdemokraternas Kristina Carlsson svarade å Alliansens vägnar att man vill samla ansvaret för biblioteken under Kulturnämnden.

– Vi vill ha det under en hatt. Då tror vi att skillnaderna minskar.

Kulturnämndens ordförande Helena Nyhus (s) svarade i sin tur att nedläggningarna dels skett under en mycket lång tidsperiod, dels att besparingarna beror på att den borgerliga regeringen ger kommunen mindre pengar. Hon meddelade också att s, v och mp inte tror på att samla biblioteken under Kulturnämnden.

– Det är stadsdelspolitikerna som ska besluta om biblioteken, de som finns nära medborgarna.

Flera åhörare uttryckte farhågor för sammanslagningen av 21 stadsdelsnämnder till 10 – innebär det också att stadsdelsbiblioteken blir färre?

Även här svarade Helena Nyhus (s) att socialdemokraterna i Göteborg vill jobba för att det inte blir så. Hon sade också att hon inte trodde att risken för att Linnéstadens bibliotek läggs ner ökar med planer på ett Linné-Majorna-bibliotek på Stigbergstorget, vilket möttes med skepsis från frågeställaren.

Kvällens andra applåd fick Lars Nordström (fp) när han konstaterade att det stora problemet inte är att kulturpolitikerna inte är överens när det gäller biblioteken, utan att kulturpolitiken hamnar i skymundan i kommunerna.

– Vi kulturpolitiker tycker ganska ofta lika. Det stora problemet är att det finns så få politiker som intresserar sig för kultur. Vi skulle behöva fler kommunordförande som är kulturintresserade.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet