Henning Mankell om vikten av att kunna läsa

GÖTEBORG Läskunnighet kan vara skillnaden mellan liv och död. Henning Mankell pratade tidigare idag om värdet av att kunna läsa och skriva.

Henning Mankell är författaren som har fötterna i olika delar av världen. En fot har han sedan drygt 30 år tillbaka haft i Moçambique. Här har han inte bara fått perspektiv på sitt eget författarskap, utan också på betydelsen av att kunna läsa och skriva. Han berättar om några gatupojkar i huvudstaden Maputo, som livnärde på att hitta parkeringsplatser och vakta bilar. Pojkar som växt upp utan utbildning och mer eller mindre utan omsorg från någon vuxen.

– Dessa pojkar hade ingen anledning att ha förtroende för någon och hade framför allt tappat allt förtroende för vuxna. I deras värld fanns det ingen skillnad mellan lögn och sanning. Deras tillvaro handlade om att kunna tjäna ihop en liten slant och ofta gav lögnen mer pengar än sanningen. Men jag frågad dem en dag vad de helst ville ha och de svarade alla enhälligt: Ett ID-kort, berättar Henning Mankell.

Han hade kanske mer tänkt sig att de skulle svara något i stil med ett hem, en mamma eller att få gå i skolan.

– Men detta är egentligen det minsta man kan förvänta sig. Det är något som visar vem jag är. Hur ska jag kunna få detta minsta bevis på värdighet? Jo, jag måste kunna läsa och skriva. Av de här pojkarna var det bara en som till slut överlevde och lyckades få sitt ID-kort, säger Henning Mankell vidare.

En farsot

Han talar också om analfabetism som en av vår tids stora pester, som egentligen kan botas eftersom pengarna finns. Det är, enligt Mankell, inte någon större skillnad mellan att ta fram ett vaccin och hitta medel för att bota analfabetismen i världen.

– Föreställ er bara hur man skulle kunna motverka hiv/aids om unga bara kunde ta till sig information. Någon kan alltid berätta hur farligt det är. Men det skrivna ordet är mycket starkare. På så vis kan man säga att analfabetism är dödlig, fortsätter Henning Mankell.

Viktigare än skolan

Han talar också om biblioteket roll i lärandet och om hur hans barndoms bibliotek var en källa till inspiration och kunskap.

– Bibliotek är inte bara böcker. Det är lika viktigt med kunskap och bibliotekarier kan hjälpa de osäkra att hitta vad de letar efter. Bibliotek betyder mycket för möjligheten att lära sig och jag skulle vilja säga att man kan lära sig mer på biblioteket än i skolan.

Han talar om bibliotekarierna som värdighetens väktare och att det är viktigt att beslutsfattare förstår värdet av bibliotek, inte minst mot bakgrund av alla nedskärningar. Henning Mankell ser biblioteket som en länk mellan författare och läsare. Själv säger han sig skriva för solidaritet och möjligen kan hans egna böcker spela en roll för ökad läskunnighet och skapandet av värdighet. Inte sällan får han frågan om hans böcker finns i Maputo.

– Jag brukar svara med att ställa en motfråga: Är det viktigt? Den enda bok som är viktig är en ABC-bok i läsning, säger Henning Mankell.


Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet