IFLA poster sessions och utställare

GÖTEBORG Under torsdags- och fredagseftermiddagen var det trångt på IFLAS utställningsyta. Bland ett 80-tal utställare finns 179 deltagare på platsen för den så kallade Poster Area. Under de två eftermiddagarna har utställarna två timmar på sig att presentera sitt material.

De 179 utställarna trängs längs några långa korridorer där varje utställare har ett utrymme stort som en större affisch till förfogande. Någon indelning efter land eller ämne märks inte så det är runt de intressantaste rubrikerna och färggladaste affischerna de flesta flockas.

Årets tema på konferensen märks tydligt bland affischutställarna där mycket handlar om möten över gränser, samarbete och utveckling för att nå ut.

Interkulturella möten

I en av gångarna finns Lisbeth Stenberg och Ingrid Atlestam som är projektledare för EU-projektet Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser. Ett projekt i samarbete med bland annat Kultur i Väst Regionbiblioteket. Här står de framför sin affisch med budskapet The Interlingual Libray- opening up intercultural meeting places och båda är glada för det intresse deras projekt väcker.

– Generellt sett är det svårt att få gehör för frågorna, men här på IFLA är intresset för frågan stort, säger Ingrid Atlestam som genom att medverka på IFLA hoppas att de inspirera fler och skapar nya kontakter för samarbete och idéutbyte.

Samarbete

En rubrik som väckte många frågor och många besökare framför affischen var Malmö stadsdelsbiblioteks No man is an island. Enhetschef Anette Mjöberg berättar att projektet handlar om att få en spridd personalstyrka att känna samhörighet.

– Vi har helt enkelt bildat nätverk bland personalen på Malmös tio stadsdelsbibliotek. Inget kontroversiellt, men en lyckad personalsatsning som ger ökad förståelse för varandras arbetsområde och för varandras olika förutsättningar.

Ett annat lyckat samarbete presenterades framför en färgglad affisch av bibliotekarien Kirsten Boelt från Aalborg i Danmark. Ramasjang Live är ett projekt där Danmarks Radio- och TV tillsammans med biblioteket i Aalborg varje dag mellan 17.00 och 17.30 sänder direktsändning från biblioteket där barn från hela Danmark kan medverka genom den webbkamera som alla bibliotek har tillgång till. Målgruppen är barn mellan 8 och 13 år och succén är total.

– Vi har fler tittare än Disneykanalen, berättar Kirsten Boelt. Och det är viktigt att det är unga värdar i programmet och inte gamla bibliotekarier. Det har också tydligt visat sig att allt fler unga hittar till biblioteken, ler hon.

Läskonster

Länsbibliotekarie Christina Stenberg och Cay Corneliusson från Statens Kulturråd testar en loppa

Barnen i fokus har också Christina Stenberg som till vardags är länsbibliotekarie i Västmanland.

– Vi är några länsbibliotek i Mellansverige som med stöd av Statens Kulturråd tillsammans samarbetat runt projektet Läskonster – nya former för lässtimulans, berättar Christina. Projektet ville kvalitetssäkra och utveckla barnbibliotekens insatser för barns och ungas läsning.

Förutom en affisch har Christina med sig så kallade ”kompisarmband” med texten Jag är en bokkramare och en ”loppa” med åtta av Barnkonventionens rättigheter.

– Barnens eget perspektiv är det viktiga och på ett lekfullt sätt med hjälp av loppan vill vi uppmärksamma att detta är en rättighet. Ingen gammal sur bibliotekarie ska bestämma utan det är barnen i fokus. Annars är det risk att gamla klyftor återvänder, nu med de digitala medierna.

Språkkedjan

Bland de 80-talet utställare som satsat på egen monter finns Regionbibliotek Halland som här presenterar projektet Språkkedjan. Ett samarbetsprojekt mellan Barnhälsovården i Halland och Regionbibliotek Halland. Montern är klädd med små färgglada resväskor med kända barnboksmotiv på utsidan.

– I väskan finns egentligen inga märkvärdiga saker, säger Maria Ehde Andersson, utvecklare på Regionbibliotek Halland. Här finns pussel, CD-skivor, spel, lekmaterial och en DVD där man ser hur man använder väskan. Saker som finns i de flesta hem, men som vi vill uppmuntra föräldrar till barn med identifierade språksvårigheter att jobba med.

De små resväskorna finns bland annat på BVC-centraler och kommunbibliotek i Halland, men det är lång kö till dem och Maria hoppas på fler.

Med i montern finns också IFLA-konferensens kanske enda barnsjuksköterska, Gerd Almquist-Tangen.

Maria Ehde Andersson och Gerd Almquist-Tangen i montern på IFLA

– Det handlar om samarbete för att jobba med barns språkutveckling, säger hon. Alla kan jobba med detta på olika nivåer och det är bra med olika perspektiv. Det har varit ett lyckat projekt och nu vill vi dela med oss av vår idé.

– Bibliotekstanken är ju att dela med sig av goda idéer, säger Maria Ehde Andersson och blir avbruten av en man från Taiwan som undrar om han kan köpa en av de fina resväskorna. Nej, svarar Maria, men du kan få med dig idén.

– Menar du att jag kan ta idén gratis? Känner ni inte till att ni kan ta betalt för den, undrar mannen från Taiwan med en förvånad min.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet