Läsplattan i doktorsväskan

GÖTEBORG En läsplatta är mer än en digital behållare för skönlitteratur. Den kan också vara en länk i det lokala hälsoarbetet. Världshälsoorganisationen vill satsa på mobil information. Uppdaterad hälsoinformation kan rädda liv.

Vi blir alltmer mobila i vårt sökande efter information. Mobilen har blivit en växande ingång till internet. Samtidigt utvecklas läsplattorna till surfplattor eller så kallade tablets, ett mellanting mellan en läsplatta, mobiltelefon och en dator. Dessa innovationer är mer än efterlängtade gadgets. Världshälsoorganisationen WHO ser en stor potential i den här typen av mobila lösningar för hälsoarbetare i avlägsna delar av världen.

– Alla böcker som finns på ett bibliotek om hur man tar hand om patienter är inte tillgängliga för alla som jobbar med hälsa. Genom mobila enheter kan man få plats med kanske 150 böcker som kan översättas till olika språk direkt på plats Det ger en möjligheten att hjälpa en läkare att ställa en diagnos, där tillgången på information annars är begränsad och dyr, säger Ian Roberts på WHO.

Flexibel teknik

Bild på en hälsostation i peruanska Amazonas.

En hälsostation i peruanska Amazonas. Mobila enheter som läsplattor kan vara en viktig länk i det lokala hälsoarbetet enligt Världshälsoorganisationen. FOTO: Fredrik Swedemyr

Under en session tidigare i veckan la han fram alla de fördelar som finns i den mobila tekniken. Det handlar, enligt Ian Roberts, inte enbart om att en läsplatta eller tablet kan lagra en stor mängd vital hälsoinformation.

– Det är en multimediabaserad teknik vilket gör att man kan presentera bilder på exempelvis olika hudsjukdomar, ladda ner olika typer av instruktionsfilmer eller talad information. Det ger också en flexibilitet, eftersom apparaterna lätt går att flytta, fortsätter han.

Han talar vidare om att både läsplattor och olika tablets numera oftast har wifi- och i vissa fall 3G-uppkoppling. Detta ökar ytterligare flexibiliteten. En läkare eller hälsoarbetare kan exempelvis ta sig till närmsta stad för att koppla upp sig och uppdatera den hälsoinformation han eller hon behöver i sitt arbete.

Läs mer

Ladda ner Ian Roberts paper som pdf här

Länk till Världshälsoorganisationen

Länk till Global Health Library

– Detta är inget säljsnack. Jag vill bara understryka att dessa apparater har en möjlighet att flytta gränsen och rädda liv på avlägsna områden, säger Ian Roberts.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet