Tal om ordets makt öppnar IFLA

GÖTEBORG Tillgång till fri information och ordens betydelse för fredliga lösningar, var något som kom upp på agendan när IFLA 2010 officiellt öppnades idag. Men även om ordets makt är stor, är samtidigt informationens frihet är ingen självklarhet i en värld av obalans.

– Jag tror innerligt att kunskap påverkar alla områden i livet. Att inte ha tillgång till kunskap kan få långtgående konsekvenser för alla de beslut vi fattar. Kunskap är nyckeln till framgång. Tillgång till kunskap är viktigt för en rättvis utveckling av alla nationer och kulturer, sa ordförande Ellen Tise under sitt invigningstal tidigare idag.

Hon talade också om att vi i dagens samhälle behöver förstå att det finns olika typer av läsförståelse. Information handlar inte bara om det tryckta ordet eller om att enbart kunna läsa och skriva. Idag handlar det även om att kunna vaska fram den trovärdiga informationen i olika digitala resurser. Det är just den tillförlitliga eller trovärdiga informationen, som inte alltid är fritt tillgänglig för alla, framhävde Ellen Tise. Detta är en av de stora utmaningarna för dagens bibliotek, vilket också årets tema ”Open access to knowledge – promoting sustainable progress” indikerar.

Samtidigt har också den tekniska utvecklingen medfört att information inte bara är ord på en webbsida. Den omgärdas av ett mer eller mindre kreativt ramverk i form av bilder, färg och ljud. Detta har blivit en betydande del i kunskapsöverföringen idag.

– Tillgång till kunskap från en konferens som denna är inte bara en fråga om att citera en text. Vi har blivit vana vid och förväntar oss en högteknologisk power-point-presentation med alla dess effekter, sa hon.

Guld värt

Bild på Ellen Tise

IFLAs ordförande Ellen Tise talar om vikten av fri tillgång till information och kunskap

Det ekonomiska elementet i tillgången på information ökar. Det blir mer och mer en handelsvara och en fråga om avgifter till databaser, royalites för bilder och musik.

– Ingen kan ifrågasätta förläggare att täcka sina kostnader. Det är snarare att kraven på olika avgifter blir ännu en tröskel att ta sig över för att underlätta tillgången på kunskap, sa Ellen Tise.

Hon fortsatte att tala om värdet av kunskap och att det är ett värde som många gånger överstiger priset på råvaror som guld och diamanter. Och att det är ett värde som ökar efterhand som kunskapen används och blir ett frö till nytt vetande. Här har naturligtvis biblioteken har en betydande roll.

– Tillgången till kunskap bidrar till en demokratisk och hållbar utveckling till förmån för våra naturresurser och jämlikhet mellan folk. Biblioteken blir centrala i skapandet av ett hållbart informationssamhälle. Vi sprider information och gör den tillgänglig. Det bidrar till både samhällig och personlig utveckling, sa Ellen Tise.

Ord som handling

Kunskapen eller kanske mer ordets makt i ett större sammanhang var också något som Jan Eliasson lyfte fram. Han talade om sina erfarenheter som diplomat på den globala arenan och hur han genom att laborera med just ett ord kunde skapa en fredlig lösning i Sudan. 60 000 människor var strandade i ett område kantat av krig och landminor. Jan Eliasson och hans delegation lyckades inte förhandla fram ett lokalt eldupphör för att undsätta människorna som annars riskerade att dö.

– På kvällen sa jag att vi måste tänka fritt och kreativt. Vi måste ha ett nytt ord istället för ”eld upphör”. Vi kom fram till ”humanitär korridor” och de kunde lokala ledarna acceptera. Tio dagar senare landade helikoptrar och mindre plan för att rädda dessa människor. Ord kan vara handling, sa Jan Eliasson.

Läs också en tidigare intervju med Ellen Tise

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet