Google books väcker känslor

GÖTEBORG Google vill göra all världens information tillgänglig för alla. Santiago de la Mora, Europachef för Google Books, beskriver en värld där bortglömd litteratur får nytt liv i digital form. Men kritikerna påminner om riskerna med ett dominerande företag som utan konkurrens kan sägas privatisera kunskap.
FOTO: Helén Andersson

Just nu pågår inskanning av böcker från stora bibliotek världen över i Google Books regi. Man samarbetar också med förlag för att få ut digitala versioner av nyare litteratur. Målet är att människor i hela världen ska kunna söka, hitta och läsa böckerna via internet. Det är en ambition som har väckt reaktioner, både positiva och negativa. En del av dem kunde man ta del av under onsdagens konferens om digitalisering på Bokmässan.

Bokmässan i Göteborg startade i år en dag tidigare med två intressanta seminarier, vars målgrupper till viss del nog överlappade varandra. I en lokal arrangerade Svensk bokhandel en heldagskonferens om konkurrensen från nätbokhandeln och branschens förhållande till e-boken. I den andra samlades man för att lyssna till Google Books Europachef Santiago de la Mora och en efterföljande paneldebatt om digitaliseringen. En panel bestående av Eva Swartz Grimaldi, vd för Natur & Kultur, Andreas Ekström, författare till boken Googlekoden, Carl Henrik Fredriksson, chefredaktör för kulturtidskriftnätverket och nättidskriften Eurozine, bibliotekskonsult Inger Eide Jensen samt Lars Ilshammar, historiker och chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ställde frågor till de la Mora om tankarna bakom projektet.

De förde bland annat fram synpunkten att Google i sin dominerande ställning borde tänka på den demokratiska aspekten av att ha så mycket kunskap i sina händer.

– Google Books vill tjäna pengar på samlingar som de offentliga biblioteken har byggt upp under många år. Man kan säga att Google privatiserar tillgången till denna kunskap. Idag är det kanske inget problem, men vad händer om Google säljs eller plötsligt vill höja priserna? frågar Carl Henrik Fredriksson.

– Till att börja med är priset noll, svarar Santiago de la Mora. Och biblioteken får tillbaka den digitala versionen av den inskannade boken att själva disponera. Andra företag hade kanske tagit informationen, låst in den och sålt den. Vi gör inte så. Vår affärsidé är att samla in information för att förbättra möjligheterna att göra bra sökningar. Vi vill vara länken mellan den som producerar innehållet och användaren. Vi privatiserar inte innehållet i böckerna.

Santiago de la Mora berättar att många av biblioteken som Google samarbetar med har upplevt att tillgången till de digitaliserade böckerna har gjort att intresset även för de fysiska böckerna på biblioteket har ökat.

– Det vi gör att länka användarna till innehållet, hjälpa dem att hitta det de söker.

Bibliotekskonsulten Inger Eide Jensen menade att det Google Books gör är något många bibliotek drömmer om, men inte har resurser att själva göra.

– Biblioteken måste hitta sin identitet i den digitala eran. En positiv följd av Google Books är att människor talar om biblioteken, och om bibliotekens digitala plikt. Annars är ofta biblioteken något människor tar för givna, säger hon.

LÄS MER

I Framsidan nr 2 2010 kan du läsa mer om digitalisering och e-boksutveckling. PDF:en och relaterade artiklar på framsidan.net hittar du här:
Framsidan nr 2 2010

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet