Hög tid att anmäla sig till SM i bokberättande i Strängnäs

När det gäller barnlitteratur är bokprat vanligt. Men SM i bokberättande syftar till att uppmuntra bibliotekarier att också berätta om vuxenlitteratur.

STRÄNGNÄS Nyheten om den nya tävlingen SM i bokberättande för bibliotekarier som arrangeras för första gången i Strängnäs den 12 november har spritt sig biblioteksvärlden. Nu är det hög tid att anmäla sig – den 1 oktober är sista dagen.

Susanne Hägglund på länsbibliotek Sörmland ser fram emot tävlingsdagen. Länsbiblioteket är med och arrangerar, tillsammans med Biblioteksbladet, Bokcirklar.se, Sveriges Författarförbund, ViLäser. Och Strängnäs bibliotek såklart.  

– Det var Christer Hermansson, kulturchef i Strängnäs, som kom på idén. Tanken är att tävlingen ska stimulera och uppmuntra bibliotekarier att berätta om böcker. På barnbibliotekariesidan är man ofta duktig på det här, men det här ska sporra även dem som har hand om vuxenlitteraturen att berätta om böckerna. Man kan anmäla sig själv, och vi hoppas att biblioteken ute i landet uppmuntrar sina anställda att vara med. Det innebär ju goodwill för biblioteken om bibliotekarierna är duktiga litteraturförmedlare.

Tävlingen går till så att deltagarna presenterar en obligatorisk bok, Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf, samt två valfria romaner. De får tre minuter på sig per bok och blir bedömda av en jury bestående av Nina Solomin, Henriette Zorn, Nina Frid, René Vázquez Díaz och Anders Johnsson. Det kommer också att vara ett inslag av publikbedömning. Svante Weyler är konferencier.

–  Juryn ska bedöma bibliotekariernas muntliga förmedling av innehållet i boken, deras engagemang och lust och deras subjektiva uttryck.

Susanne Hägglund hoppas på en kul dag i november, och att evenemanget kanske kan få en fortsättning.

– Vi hoppas att det ska bli ett roligt evenemang som kan återkomma och skapa intresse för bibliotekens litteraturförmedling. Längre fram kan man kanske tänka sig att vi bjuder in även andra yrkesgrupper än bibliotekarier att prata om böcker.

SM i bokberättande för bibliotekarier äger rum i kulturhuset Multeum i Strängnäs den 12 november 2010. Anmälan är öppen till den 1 oktober. Det är gratis att delta och möjlighet till resebidrag finns.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet