Litteraturbanken

GÖTEBORG Litteraturbanken är en webbplats som gratis erbjuder svenska klassiker i en pålitlig, elektronisk utgåva. Den är till för alla men i första hand tänkt för forskare, universitetsstudenter, gymnasister och en litterärt intresserad allmänhet.

Idén till Litteraturbanken föddes år 1990 i oasen Timimoun i Sahara där författaren Sven Lindqvist befann sig för att arbeta med Ökendykarna. Han trivdes bra i öknen och saknade egentligen bara en sak, ett bibliotek med svenska klassiker. Tillbaka i Sverige tog han kontakt med Svenska Akademin som nappade på idén om en webbaserad Litteraturbank med svenska klassiker.

Svenska Akademin arrangerade ett seminarium som i sin tur resulterade en utredning runt hur det skulle kunna se ut och 2004 gav Riksbankens Jubileumsfond medel för ett tvåårigt pilotprojekt. Projektet utformades som ett samarbete mellan Svenska Akademin, Kungliga Biblioteket, KB, och Språkbanken vid Göteborgs universitet.

– Litteraturbanken har fått sitt namn i analogi med Språkbanken, som också står för den tekniska utvecklingen, berättar Mats Malm, professor vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet och föreståndare för Litteraturbanken.

Efter projekttidens slut omvandlades Litteraturbanken till en ideell förening vars medlemmar sedan 2009 stöttar verksamheten genom tilldelning av material och resurser.

Innehåll

Mats Malm är föreståndare för Litteraturbanken.se som han hoppas att många ska hitta till.

Grundtanken är att Litteraturbanken ska innehålla granskade e-texter som man kan söka i, och en hel del faksimil av gamla böcker.

– Till exempel kan man se första utgåvan av Fredrika Bremers Familjen H, som ju är helt central i romanens historia i Sverige, berättar Mats stolt.

Litteraturbanken har fokus på äldre litteratur och hoppas kunna erbjuda både kända och okända klenoder. Men, betonar Mats, det handlar inte om att bygga en kanon.

– Vi vill bredda, inte begränsa. Vi försöker visa den mångfacetterade litteraturen och också ta in sådant som är lite okänt, till exempel okända kvinnliga författare och deckarens historia i Sverige. Vi vill skapa en miljö där man kan vara med litteraturen och följa stigar. Man ska kunna komma till Litteraturbanken och hitta fram till litteratur man kanske inte kände till innan, säger Mats och berättar att just presentationer av författare och av verk kommer att byggas ut väsentligt.

– Det kommer att bli mer översikter och tidslinjer så det går att navigera i litteraturen. Vi kommer också att bygga ut så att man kan göra anteckningar i verken och spara mer av materialet.

Litteraturbanken strävar efter stor trovärdighet och korrekturläser allt innan det läggs i banken.

– En forskare ska kunna använda texterna i Litteraturbanken och lita på dem lika mycket som på en tryckt bok, säger Mats. Ibland kan man till och med lita mer på banken eftersom vi gör listor över tryckfel i boken innan vi digitaliserar den.

Att Litteraturbanken har fokus på äldre litteratur har delvis med upphovsrättsliga frågor att göra. Man har ett ramavtal med ALIS som reglerar rättigheterna till skyddat material.

På grund av höga kostnader har man hitintills endast i undantagsfall tagit med rättighetsskyddat material.

– Vi ska ju inte konkurrera med förlagen, men det är ju bra om det som är utgånget men ändå rättighetsskyddat blir tillgängligt för alla, tycker Mats.

Modern sajt

Litteraturbanken samarbetar och stödjer också utgivningsverksamhet genom att bygga teknik och reproducera en del utgåvor.

– Just nu arbetar vi med ett nytt projekt som ska ge ut Selma Lagerlöfs samlade verk. Tillsammans tar vi fram redskap för hur man bland annat jämför olika varianter av text.

Litteraturbanken vill vara till för alla, såväl en intresserad allmänhet som forskare och elever och lärare på olika nivåer.

– Vi vill helt enkelt att innehållet ska bli tillgängligt för så många som möjligt och om det används som nattlektyr eller forskning är lika roligt båda två.

För att öka tillgängligheten har man nyligen börjat med epub vilket betyder att verken i Litteraturbanken kan öppnas och läsas i till exempel vissa mobiltelefoner. Just nu finns där ett 50-tal verk inlagda och man planerar att lägga till ytterligare.

– Det mesta av vårt material finns on-line eller i pdf-format som man kan ladda ner. Så man kan faktiskt ha ett sådant bibliotek på sin dator som Sven Lindqvist drömde om, säger Mats leende.

FAKTA Medlemmar i den ideella föreningen Litteraturbanken.se är Kungliga Biblioteket, Kungliga Vitterhetsakademien, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademin. Svenska Litteratursällskapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet.

Denn artikel är en försmak av Framsidan nr 4 med tema Berättande. Utkommer den 21 september.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet