Peter Pan priset 2010

GÖTEBORG Det delas ut många pris under Bok- och biblioteksmässan. Ett av dem är IBBYS pris till en bok som översatts till svenska och som har särskilda litterära och innehållsmässiga kvaliteter. I år gick priset till den Sydafrikanska barnbokskonstnären Piet Grobler för illustrationerna till boken Makwelane och krokodilen.

I samband med prisutdelningen fick publiken ta del av ett samtal mellan bokens översättare och tillika ordförande i IBBY, Ulla Forsén, och Grobler. Ett samtal som förstås kretsade runt Groblers illustrationer i den vinnande boken som är skriven av Maria Hendriks och som man kan beskriva som en afrikansk variant av Rödluvan.

Grobler avslöjade hur han låter texten sjunka in i ett par veckor innan han vet hur karaktärer och miljö ska skildras. Han arbetar ofta med olika tekniker och han har stor respekt för det landskap han ska illustrera.

– Det är mitt landskap och för mig är Afrika en varm kontinent, säger han. Det är atmosfären i berättelsen som bestämmer vilken teknik jag använder.

Samtidigt med Peter Pan-priset delades Peter Pans silverstjärnor ut och de gick i år till den japanska bilderboken Spöktåget av Rintaro Uchida och Shigeo Nishimura, och till den Sydafrikanska ungdomsboken Rubin röd av Linzi Glass.

Läs mer om barnlitteratur från bland annat Afrika i nästa nummer av Framsidan Special som kommer den 8 november.

FAKTA

IBBY är en världsomspännande ideell organisation vars mål är att låta barnböcker bygga broar mellan människor och länder. IBBY består av ett nätverk i ett 70-tal länder och medlemmarna är bibliotekarier, författare, illustratörer, forskare och förläggare.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet