Sociala medier fyllde seminariesalen

Intresset för hur bibliotek kan använda sociala medier för att nå ut med sin verksamhet är stort. Det märktes inte minst under Bokmässans seminarium på torsdagen, Sociala medier och bibliotek, när salen blev så full att några besökare fick stanna utanför.
FOTO: Tove Eriksson

Är bibliotekarier dödgrävare eller guldgrävare i digitaliseringen? Frågan som ställdes i Bokmässans seminarieprogram angående seminariet om sociala medier väckte uppenbarligen nyfikenheten hos många. Den stora hallen fylldes snabbt vid seminariet Sociala medier och bibliotek. Kanske var det flera namnkunniga panelmedlemmar som lockade, eller så var trängseln helt enkelt ett tecken på det sökande efter identitet i den digitala eran, som panelen senare hävdade att biblioteken nu ägnar sig åt. Nätaktivisten Rasmus Fleischer, läraren och twittraren Kristina Alexandersson, författaren Unni Drougge, doktoranden Sara Kjellgren och Cecilia Bengtsson, samordnare för skolbiblioteken i Ekerö kommun, fick alla möjlighet att lägga fram sin syn på vad de sociala mediernas entré på scenen innebär för biblioteken.

Bilden som framträdde var den av outnyttjade möjligheter och en stor framtidstro, både för biblioteken och deras användning av sociala medier.

– Skolan ligger efter biblioteken när det gäller användningen av sociala medier. Vi behöver er, men ni har inte lyckats förmedla till oss i skolan hur vi skulle kunna använda era tjänster via sociala medier, sade läraren och twittraren Kristina Alexandersson.

Även Unni Drougge tyckte att det var dags att bibliotekarier inser och marknadsför sin egen kompetens när det gäller internet.

– Bibliotekarier är så otroligt coola och var före alla andra med att kunna söka, ordna och granska information. Kidsen idag skulle behöva få reda på att ni har värsta kollen. Ni sitter inne på verktyg som folk har nytta av.

Hon förde också fram tanken att för att bli en kritiskt tänkande humanist, så kanske det räcker att läsa en bra bok om året. Kanske är det bibliotekens uppgift att föra fram kvaliteten, när många istället läser 20 dåliga böcker i kommersialismens spår.

– Ut via sociala medier och rekommendera riktigt bra böcker som ger människor filosofiska insikter och förmågan att tänka kritiskt. Ni kan bli värnare av god kvalitet, sade Unni Drougge, som också berättade att hennes personliga favorit bland sociala medier är twitter.

Även Rasmus Fleischer betonade att biblioteken har något viktigt att komma med i informationsöverflödet, där internet ofta ger tips och söksvar baserade på vad den stora massan söker och vill ha, via automatiska processer.

– Biblioteken står för det personliga svaret. Ni har månghundraårig erfarenhet av att ge annat än en tom sökruta, som så ofta möter oss när vi är ute på internet.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet