DAISY Direkt

GÖTEBORG Från och med nästa vecka kan alla med rätt att låna talböcker i Västra Götaland själv ladda ner böcker från TPB. Tillsammans med Östergötlands län är Västra Götalandsregionen först ut i Sverige med denna unika tjänst.

På måndagen hade ett 20-tal bibliotekarier samlats i Göteborg för att få information och utbildning. Måndagen var den första av tre utbildningstillfällen och efter dessa kommer alla kommuner i Västra Götalandsregionen att ha någon som gått kursen.

– Daisy Direkt kommer att innebära stora förändringar, menar Hilda Androls från TPB och projektledare för Daisy Direkt, och jämför med förra systemskiftet från kassett till Daisy.

Vinster

Daisy Direkt ger låntagaren direkt kontakt med TPB:s digitala bibliotek med 80 000 boktitlar. På biblioteken minskar hanteringen av talböcker vilket blir både billigare och miljövänligare. Dessutom lovar Hilda att TPB kommer att förbättra söksystemet i katalogen om något år.

Det som kommer att ta tid konstaterar hon, är att lära låntagarna det nya systemet.

– Det får ta den tid det tar, säger hon och många kommer att fortsätta vilja ha CD och ska naturligtvis få det.

Support

Vis av förra systemskiftet, är denna övergång väl förberedd. Under några år har projektet Låna Ladda Lyssna testat funktionen i Västra Götaland och Hilda Androl har i några år drivit projektet Student Direkt på landets högskolor. Det kommer också att finnas support i form av en webbplats och praktisk information i TPB:s katalog.

– Vi förväntar oss att ni ska utbilda era kollegor som inte går den här utbildningen, säger Hilda till bibliotekarierna. Och ni som är här idag ligger inom samma närområde och kan hjälpa varandra.

Utökad tjänst

Student Direkt är numera en permanent verksamhet för alla högskolestuderande och tanken är att Daisy Direkt ska bli det för alla talbokslåntagare i Sverige. Under 2011 kommer TPB att via Folkbiblioteken lansera tjänsten i hela landet och 2012 utökas tjänsten till skolor, speciallärare och specialbibliotek.

– Men först ut är Västra Götalandsregionen där låntagaren redan nästa vecka har direktkontakt med sitt bibliotek på TPB, säger Hilda Androl.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet