Läsplattor och annan teknik på Göteborgs stadsbibliotek

GÖTEBORG Modern informationsteknik utnyttjas och används mer och mer runt om i världen, och biblioteken är inget undantag. Göteborgs stadsbibliotek har i år påbörjat en storsatsning på läsplattor. 

– Tryck på den knappen för att bläddra, instruerar Elin Nord, en av drivkrafterna bakom satsningen, som startade i våras.

Då köptes fem läsplattor in, och succén kom inte långt efter.

 – De har varit utlånade mest hela tiden, säger Elin. Köerna har varit långa.

 Därför har nu biblioteket utökat satsningen. Nya modeller har köpts in. Två av dessa är surfplattor, iPad och Galaxy Tab. De kan användas till annat än att läsa e-böcker, till exempel för att surfa på Internet eller läsa e-post.

 – Tyvärr är de två surfplattorna dyra, med priser från 6000 till 9000 kronor, säger Elin. Det gör att de inte kan lånas hem. Istället får de bara användas här på biblioteket. Men det finns det ett jättebra tillfälle för – vår teknikhelg den 26-28 november!

Två av plattorna, Samsung Galaxy Tab och CyBook Opus.

Två av plattorna, Samsung Galaxy Tab och CyBook Opus.

 På teknikhelgen kommer många sorters informationsteknik att visas upp, inte bara läs- och surfplattor. Bland annat hålls kurser på flera nivåer, om ämnen som sociala medier, Internetanvändning och att skapa egna hemsidor och bloggar. Vissa av kurserna kräver föranmälan, men även om man bara traskar in på stadsbiblioteket den 26, 27 eller 28 november ska det nog finnas något att upptäcka!

Att låna en läsplatta
För att kunna låna en läsplatta på Göteborgs stadsbibliotek krävs först och främst ett vuxenlånekort. Eftersom plattorna är så dyra kan inte barn och ungdomar ta ansvar för kostnaden om en skulle tappas bort eller göras sönder. Men man vill ju inte bara ha själva plattan, man vill ha något att läsa också.
Så läsplattorna kommer med fem förinlagda böcker. Fler kan lånas via en dator. Då behövs ett gratisprogram, som gör att man kan läsa e-böcker på datorskärmen men som också används för att föra över boken till plattan.

 ­- Låntagaren har tillgång till alla böcker som finns hos Elib, förklarar Elin. Det är många nysläppta titlar, tillsammans med en hel del äldre. Fast utbudet är förstås inte lika stort som det vi har i pappersform. Men det finns en begränsning på tre böcker i veckan, så det tar lång tid att gå igenom allihop!

 En expansiv marknad
Hur ser då framtiden ut för läsplattorna? Jo, nog är den ljus alltid. Marknaden ökar stadigt och fler plattor kommer ut i Sverige inom en snar framtid. Och i USA talas det om att e-boksläsandet gått om de vanliga pappersböckerna.

 – Jag tror att läsplattorna har stor potential, säger Elin. Det har redan givits exempel på hur tekniken kan utnyttjas och hur den kan utveckla litteraturen, med till exempel animationer som visas tillsammans med texterna. Här kommer även serier in, som ser fantastiska ut på skärmarna!

 En invändning som ofta hörs när det gäller läsplattor är att de är obekväma att läsa på, att de gör ögonen trötta och ger huvudvärk. Detta löser dock en typ av skärm som kallas e-ink, och som används i många läsplattor. Skärmen är gråare än på en vanlig dator, och mer vilsam att läsa på.

 – Men det är en smaksak, menar Elin. Många vill ha känslan av pärmar och sidor, så pappersböckerna försvinner nog inte i första taget!

TEXT OCH BILD: JOSEPH GOSS (PRAO)

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet