Ny nationell webbplats

STOCKHOLM Statens Kulturråd förbereder sig som bäst på den nya samverkansmodellen, den så kallade koffertmodellen. Bland annat planerar man en ny nationell webbplats för vuxna som jobbar med barn- ungdomskultur.

– Det har länge funnits önskemål om en stor gemensam låda där allt finns samlat, säger Lotta Brilioth Biörnstad, handläggare och projektledare på Kulturrådet.

Tillsammans med en intern arbetsgrupp och en extern referensgrupp håller Kulturrådet nu på med att inventera behovet av vad som ska finnas på en nationell webbplats. Uppdraget är att skapa en webbplats för personal inom skola och förskola, aktörer inom kulturlivet och kulturadministratörer på både lokal, regional och nationell nivå. Lotta är noga med att betona att det inte handlar om ett kalendarium, utan en webbplats med omvärldsbevakning.

– Sidan kommer att bli en slags sammanfattning av vad som händer inom området. Vi vill bygga upp en kunskapsbank och här ska man kunna hitta forskning och rapporter, fakta om barn och ungas kultur, vilka experterna är, presentation av viktiga aktörer och var man kan vända sig för att få veta mer.

Nätverk

Förhoppningen är också att webbplatsen ska inspirera till nya kontakter och fungera som stöd och inspiration för kommuner och landsting i arbetet med att ta fram regionala kulturplaner.

– Tanken är att man ska kunna ha ett erfarenhetsutbyte, att man ska kunna gå in på sidan och se vad andra gör och kunna jämföra med sin egen verksamhet, säger Lotta. Det är många till exempel lärare som jobbar väldigt ensamma, för dem kommer detta att bli ett sätt att hitta till nya nätverk och hitta samlad information.

Webbplatsen kommer också att innehålla en redaktionell del där Kulturrådet kommer att presentera aktuell information om till exempel Skapande Skola och presentera information konstområdesvis.

– Här vill vi presentera sådant vi tycker är viktigt och berätta om goda exempel, säger Lotta.

Namn sökes

Tanken är att den nya webbplatsen ska lanseras nästa år och än så länge har webbplatsen inget namn. Lotta hoppas på kreativa namnförslag och uppmanar alla att fundera.

– Vi vill att sidan ska få ett annorlunda och kul namn, inte bara typ barnkultur.se, skrattar Lotta som alltså välkomnar alla förslag.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet