Västsvenska bibliotek skapar gemensam webbportal

VÄSTSVERIGE Biblioteken i Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö skapar en gemensam virtuell portal, som beräknas vara igång nästa höst. Kommunernas invånare får ett större utbud, och biblioteken sparar pengar.

De sex västsvenska kommunernas bibliotek samarbetar redan idag på flera sätt, bland annat kring transporter och fjärrlån. Därför tedde det sig naturligt att utöka det gemensamma arbetsfältet, säger Lars Thorsson, bibliotekschef på Öckerö.

– Samverkan ligger i tiden och alla är positiva och glada över att vi tar det här steget, även nämnderna i de olika kommunerna, säger han.

Nu påbörjas arbetet med att bygga en gemensam portal för de sex kommunerna, som tillsammans har 120 000 invånare. Tanken är att portalen ska ge låntagarna enkel och översiktlig tillgång till alla bibliotekens medier, oavsett i vilken kommun de bor. Den ska också ge möjlighet till interaktivitet,  att användarna kan dela med sig av exempelvis bokrecensioner och tips. Användarna ska också kunna att ladda ner en applikation till sin iphone eller androidtelefon för att reservera titlar och läsa recensioner via mobilen.

Tidigt nästa höst ska den gemensamma biblioteksportalen vara igång, och det innebär en stor förbättring för invånarna i kommunerna, tror Lars Thorsson.

– Utbudet blir så oändligt mycket större för besökaren. Särskilt för de små filialerna blir skillnaden i medietillgång enorm.

Samarbetet innebär också samordningsvinster för kommunerna, på flera olika plan.

– Ett exempel är att vi förmodligen kommer att kunna få bättre priser vid författarbesök, när vi är fler som samarbetar, säger Lars Thorsson.

Tanken är att alla de cirka 90 anställda vid de sex kommunernas bibliotek ska vara inblandade i bygget av portalen. Personalen delas in i grupper med olika ansvarsområden.

– Webbgruppen börjar jobba redan nu med att jobba fram portalen. Vi kommer också att ha en marknadsföringsgrupp och en kompetensutvecklingsgrupp till exempel, säger Lars Thorsson.

Bibliotekspersonalen från de olika kommunerna går nu gemensamma utbildningar för att ta sig an den nya uppgiften.

– Personalen här upplever det som positivt och nyttigt att träffa personal från andra bibliotek, säger Lars Thorsson.

Biblioteken har fått 200 000 kronor från Kulturrådet för att ta fram den gemensamma biblioteksportalen.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet