God Jul och Gott Nytt År

Vi på redaktionen tackar alla våra läsare och alla som deltagit för ett bra samarbete 2010.

Samtidigt vill vi passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett riktig bra år 2011.

Framsidan är tillbaka redan den 10 januari med ett rykande färskt nummer med rubriken Väl mött!

 

     Till er alla            

Från oss alla

  Väl mött 2011!

Tove, Helén och Fredrik

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet