www.ageforce.dk

ROSKILDE AgeForce är ett socialt nätverk på Internet som fungerar som ett slags Facebook. Här kan alla som är över 50 år skapa en gratis profil, skapa och ingå i nätverk, skriva en blogg, lägga in bilder och mycket mer. Nätverket har utvecklats av Roskilde bibliotek i Danmark i samarbete med målgruppen.

– AgeForce är en enkel form av Facebook och vänder sig till aktiva seniorer, säger Anne Kathrine Skibelund, projekt- och utvecklingskonsulent på Roskilde Bibliotek.

Till skillnad från Facebook är AgeForce uppbyggd kring olika intressegrupper. Som medlem kan man anmäla sig till en intressegrupp och träffa andra med samma intresse. Åldersgränsen 50 år är vald för att helt enkelt fånga upp folk innan de går i pension.

– Vi vill ge folk möjligheten att hitta nätverk som ligger utanför föreningslivet innan de går i pension, säger Anne Kathrine.

Intressegrupper

AgeForce lanserades den 1 januari 2009 och har i dag cirka 6 000 medlemmar i hela Danmark. Till en början var det ett lokalt nätverk i Roskilde, men med en bred marknadsföring och ett stort intresse har medlemsantalet och antalet intressegrupper snabbt vuxit.

– I dag finns det 216 olika intressegrupper med väldigt vitt skilda ämnen. Här finns grupper som är intresserade av religion och grupper som är intresserade av cykling, och till och med en grupp för de som tillbringar vintern i Spanien, berättar Anne Kathrine. Och hittar man ingen grupp som passar, är det bara att starta sin egen och hoppas att det finns andra som delar samma intresse.

Enkelt

Anne Kathrine är noga med att poängtera att det inte är en sida för pensionärer, men ändå en mer användarvänlig plats som är helt fri från reklam, tillvalsprogram och kommersiella baktankar.

– Orsaken till att alla över 50 år behöver ett eget socialt nätverk på Internet är att antalet resursstarka äldre blir allt fler, och det är en grupp som kräver ett utbud som tillfredsställer deras behov.

När Roskilde bibliotek bjöd in till information om AgeForce visade det sig att intresset var enormt och Ann Kathrine insåg genast att detta dessutom var ett sätt att få denna medelålders, resursstarka grupp att hitta tillbaka till biblioteken.

– Vi visste att biblioteken har gott rykte i den här åldersgruppen eftersom många brukade komma till biblioteket som barn för att sedan återvända med sina egna barn. Nu blev vår målsättning att få dem att bli låntagare igen.

Bibliotekets roll

AgeForce fungerar i första hand som en virtuell mötesplats, men en del grupper har tagit ett steg till och träffas också i fysisk form. Och alla som är medlemmar i AgeForce får använda biblioteket som mötesplats.

– Många ser en fördel med att kunna möta andra utanför föreningslivet med sina formella ramar, säger Ann Kathrine. Och biblioteket är för många det samma som en demokratisk och naturlig mötesplats.

Bibliotek som är knutna till AgeForce har ingen redaktionell roll, men är aktiva och står som garant med ett vakande öga över såväl teknik som att innehållet håller sig på rimliga nivåer. Ann Kathrine hoppas att fler bibliotek ska ansluta sig och se möjligheterna.

– AgeForce är en innovativ plattform för att lära ut IT till såväl resursstaka grupper som mindre IT-kunniga. Biblioteken får också en alldeles gratis ”pipeline” till vuxna som inte kan besöka det fysiska biblioteket och AgeForce är ett utmärkt ställe att lansera biblioteken och hitta nya biblioteksbesökare.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet