Biblioteksbesökaren i centrum

LYNGBY I Lyngby i Danmark har bibliotekspersonalen vänt en negativ trend av filialnedläggningar till något positivt. Under två år har ett projekt visat hur ett bra och ibland annorlunda bemötande kan få fler att hitta till biblioteket.

Genom det stora fönstret ser jag rakt in i ett vardagsrum där en man och en kvinna sitter bekvämt nersjunkna i varsin chesterfieldfåtölj. Framför dem på bordet har de varsin kopp kaffe och morgontidningarna ligger uppslagna.

– Det är kämpesuccé, skrattar Line Barklund, projektledare på Stadsbiblioteket i Lyngby och avslöjar att det varje dag är kö till soffgruppen i bibliotekets entré. För det är på biblioteket som vardagsrummet med hjälp av en lokal möbelaffär är uppbyggt. Och det var efter att ha intervjuat biblioteksbesökare som rummet kom till.

– Framförallt de manliga biblioteksbesökarna önskade ett gammaldags bibliotek med ett ställe man kunde sitta ner och läsa tidningen. Som ett gammaldags vardagsrum med bekväma sittplatser och avslappnad miljö, berättar Line och säger att det också är övervägande män som sitter i soffgruppen, men att rummet förstås är till för alla och att trots att caféet har cafébord alldeles intill är det i herrummet alla vill sitta.

Projekt

Den lilla orten Lyngby ligger ungefär en mil från Köpenhamn och liksom i många andra mindre orter tvingades politikerna för några år sedan fatta beslut om nedläggning av filialbibliotek. Men istället för att deppa ihop och acceptera, bestämde sig kommunen för att istället satsa på huvudbiblioteket och utveckla det till en kulturinstitution.

– Biblioteket konkurrerar ju med andra kulturinstitutioner och det tvingade biblioteket att tänka annorlunda, säger Line som anställdes för att genom ett tvåårigt projekt försöka ändra på allmänhetens uppfattning om bibliotek.

Kommunen hade bestämt att projektet skulle utgå från en metod som heter NABC, och Line utvecklade metoden så att den passade till bibliotekets verksamhet. Bland annat delade hon in arbetet i tre huvudspår.

– Vi gjorde användarundersökningar för att ta reda på vilka behov som fanns, jag utgick från att all personal skulle få möjlighet att delta i projektet om de ville och projektet initierade samarbete utanför biblioteket. Och tillsammans har vi gjort ett riktigt bra arbete, konstaterar Line nöjt.

Samarbete

En av projektets utmaningar var att se hur biblioteket skulle kunna uppfylla besökarnas alla behov och hitta arrangemang som lockade. För att biblioteket ska kunna konkurrera med andra kulturinstitutioner är Line övertygad om att biblioteket måste hitta nya samarbetspartners utanför biblioteket. När till exempel förslaget om herrummet kom tog Line helt enkelt kontakt men möbelaffären tvärs över gatan som utan problem sponsrade och inredde platsen.

– Vid invigningen av herrummet arrangerade vi en välbesökt författarafton där bibliotekets personal mer fungerade som värdinnor än som bibliotekspersonal. Det är viktigt att personalen förstår skillnaden och vågar tänka annorlunda och detta är något vi jobbar mycket med vid alla arrangemang.

Andra exempel är samarbete med det lokala fotbollslaget och med fritidsgårdar och skolor.

– I samband med det stora klimatmötet i Köpenhamn 2009 hade vi en idé om att göra något om klimat och miljö. Men vi ville att biblioteket skulle göra detta annorlunda mot alla andra miljökampanjer och beslöt att sätta fokus på en modeshow, berättar Line.

Biblioteket tog kontakt med den lokala designskolan som sydde om kläder biblioteket samlade in från biblioteksbesökarna.

– Då satta vi fokus på återbruk och besökarna var riktigt intresserade av vad deras kläder användes till, berättar Line. Intresset var så stort så vi utvecklade och bad alla som skänkt kläder att skriva en historia runt plagget. Det visade sig att vi hade kläder från 1920-talet fram till idag och modevisningen blev succé där klädernas historier lästes samtidigt som de visades på catwalken.

Besökarnas behov

Sedan projektet statade har antalet besökare ökat till alla arrangemang på Stadsbiblioteket i Lyngby och ofta är det nya besökare som kommer. Men det viktigaste enligt Line är att lyssna på besökarnas behov istället för att utgå från vad biblioteket klarar av eller orkar med.

– Vi har liksom haft en skola för bibliotekarierna i att tänka annorlunda och där besökarens behov är i centrum, ler Line och avslöjar att de fått mycket beröm för sitt arbete.

I februari 2011 är projektet slut, men Line har fått fortsatt anställning för att fortsätta jobba med kulturarrangemang på biblioteket.

– Inför varje större arrangemang intervjuar vi målgruppen och skräddarsyr arrangemanget. Det är mycket arbete, men det lockar folk och många som kommer till biblioteket första gången upptäcker att biblioteket gör annorlunda arrangemang. Biblioteken måste bli mer inspirerande och låta upplevelserna komma in i biblioteket.

FAKTA

NABC är en idéutvecklingsmetod utvecklad av Stanford Research Institute i USA. Till en början utvecklades metoden för det privata näringslivet men används numera ofta också av andra branscher.

N – Needs. Vilka behov finns hos brukaren.

A – Approach. Anledning. Hur ska behoven uppfyllas.

B – Benefits. Vad får brukaren ut av detta. Vad får vi ut av detta.

C – Competition. Hur ser konkurrensen ut.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet