En puff för språkpuffen

GÖTEBORG Barns språkutveckling var i fokus under onsdagen i Hörsalen på Göteborgs Stadsbibliotek. Dagen arrangerades som en kick-off bland annat med anledning av den nya gåvobok som ska delas ut till alla barn i Västra Götaland, antologin De små barnens bok.

Sedan 1999 har barnhälsovården och biblioteken i Västar Götaland samarbetat kring utdelningen av gåvoboken Barnens första bok. 2003 kompletterade verksamheten med ytterligare en bokgåva och cd-skivan Barnens första sånger speciellt riktade till flerspråkiga familjer. Och nu är det alltså dags för ytterligare en bok, De små barnens bok som vänder sig till de riktigt små barnen.

– Den kommer att delas ut till alla nyfödda och föräldrarna kommer att få ett presentkort vid sitt första besök på BVC, berättar Eva Fred, barnkonsulent på Kultur i Väst. Presentkortet tar föräldern sedan med sig till närmsta bibliotek där boken finns att hämta. Samtidigt får familjen introduktion och visning av biblioteket.

Språkpuffen

På Tjörn och i Stenungsund har Bok på recept förvandlats till Språkpuffen. Det hela började när Christina Söderstedt, barnbibliotekarie på Tjörn, under en resa till USA såg inplastade boktips. Men inte med text, utan med böckernas framsidor fotograferade. Hon tog idén med sig hem och nu är samarbetet etablerat. Barnbibliotekarien tipsar logopeden om böcker som sedan delar in dem efter olika teman, eller det barn kan behöva språkträna på. Barnet får språkpuffen av logopeden och kommer till biblioteket med lappen. Där finns böckerna i Äppelhyllan, men också i de vanliga boktrågen.

– Till exempel finns puffar för att träna placeringsord eller prepositioner, motsatser eller de första ljuden, säger Annette Bubach, logoped på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Tjörns vårdcentral

FAKTA
Språkpuffen ingår i Kultur i Västs satsning på språkutveckling och litteraturförmedling och är ett samarbete mellan logopeder, kommunbibliotek och Kultur i Väst.

Läs mer: www.sprakpuffen.se, en sida under uppbyggnad där du snart bland annat kan hitta flera språkpuffar.

Du kan också läsa mer om språk och mångspråkighet i nästa nummer av Framsidan som kommer den 28 februari.

Både Christina Söderstedt och Annette Bubach hoppas att idén med Språkpuffen ska sprida sig i Västra Götaland och rekommenderar samarbetet mellan logoped och barnbibliotekarie.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet