Nytt nätverk för mångspråkiga bibliotek

Ett nytt nätverk har bildats inom Svensk Biblioteksförening, ”Svensk Biblioteksförenings nätverk för bibliotekets roll i mångspråkiga områden”. Tanken med nätverket är att bibliotek i liknande mångspråkiga områden runt om i landet ska få en ökad kontakt. Bakgrunden är de speciella utmaningar och höga krav som ställs på bibliotekspersonalen i mångspråkiga områden, där kundernas behov, bakgrund, ålder och språk varierar.

Kontaktperson för nätverket är Sara Bengtsson på Gottsundabiblioteket i Uppsala.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet