Resande i religion

I Sverige samsas utövare av många olika religioner, men i allmänhet vet vi försvinnande lite om varandras tro och traditioner. Det här vill Sensus studieförbund bidra till att förändra. Deras guider tar gärna med sin multireligiösa resväska ut till skolor, sjukhus eller bibliotek och vänder upp och ner på begreppen och fördomarna.

Guiden Marcus Nilsson packar upp den multireligiösa väskan och fyller ett helt bord med föremål som alla har anknytning till sex världsreligioner; kristendom, judendom, islam, buddhism, hindusim och sikhism. Det glänser, skramlar och låter om sakerna. En väckarklocka i form av en moské som låter som ett böneutrop, en tibetansk bönesnurra i vackert snidat trä och ett enkelt krucifix är några av de mer eller mindre märkliga ting som åker upp ur väskans sex fack.

När Marcus är ute och håller i workshops på skolor och andra offentliga ställen, så berättar han om de olika sakerna, låter åhörarna gissa vad det är, svarar på frågor och försöker nyansera bilden av de olika religionerna.

– Vi vill öka förståelsen för olika sätt att tro och tänka i Sverige. Det är fokus på det vardagsnära, vanor och traditioner. Många har funderingar kring just det, säger Marcus.

När han är ute och håller i workshops, till exempel på skolor, bibliotek eller inom vården, så försöker han att skapa en sådan stämning att deltagarna vågar ställa de där frågorna som de inte vågat ställa tidigare, kanske av rädsla att verka okunniga eller fördomsfulla.

– Personligen skämtar jag ganska mycket och tar roliga exempel, utan att det blir stötande. Har man avslappnad attityd till religion så vågar folk också fråga.

Den multireligiösa resväskan är en mobil del av den interaktiva utställningen Gud har 99 namn som visas i Göteborg sedan några år tillbaka. Det finns 150 utbildade guider över hela Sverige, de flesta ungdomar. Gemensamt har de ett intresse för religion och att de är duktiga berättare. Några av dem tillhör själva en annan religion än kristendomen. Guiderna har genomgått en utbildning, där de bland annat besökte olika församlingar, kyrkor och tempel.

– Utbildningen i sig var från början ett integrationsprojekt, och vi håller kontakten i ett guidenätverk. Det är väldigt givande att få lära känna muslimer, judar, sikher och buddhister, och inte bara läsa om deras religioner, säger Marcus.

Till utställningen Gud har 99 namn hör också den multireligiösa almanackan, där de sex religionernas högtidsdagar är markerade och där man kan läsa lite om traditioner, mat och festligheter som kopplas till de olika dagarna.

För att boka ett besök av en guide med den multireligiösa resväskan, beställa multireligiösa almanackor eller ta reda på mer om utställningen Gud har 99 namn, gå in på www.sensus.se eller www.gudhar99namn.se.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet