Kampanj för digital delaktighet

Digidel 2013 är en nationell kampanj för ökad digital delaktighet i samhället. Kultur i Väst stödjer kampanjen och i onsdags inleddes den med en studiedag på Göteborgs Stadsbibliotek kring hur bibliotek och folkbildningen kan arbeta med dessa frågor.

Kampanjen Digidel drivs av folkbildningen i bred bemärkelse och för att kunna diskutera möjligheter till samverkan har bland annat ett nätverk på nationell nivå bildats. Deltagarna i nätverket representerar bland annat Svensk biblioteksförening, projekt IKT-lyftet, studieförbunden, läns- och regionbibliotek, KB och Stiftelsen för Internetinfrastruktur, .SE.

– Kampanjen är ett nätverk med ett tydligt mål, sammanfattar dagens förste talare Staffan Hagnell, forskare och utvecklingschef på .SE-stiftelsen. Målet är att vi ska minska den digitala klyftan genom att genomföra direkta insatser och göra enskilda individer digitalt delaktiga. Digital delaktighet är till nytta för både individ och samhälle, fortsätter han, och .SE-stiftelsen vill ha ett internet för alla och bästa sättet att nå dit är att hjälpa användaren att använda.

Konkreta exempel

Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2010 finns det 1,5 miljoner svenskar från 16 år och uppåt som aldrig eller sällan använder Internet och samhällets digitala tjänster och runt om o landet pågår redan ett stort arbete för att påverka detta. Resten av onsdagen fick åhörarna lyssna till konkreta och inspirerande exempel på hur detta arbete kan utföras på biblioteken. Sara Larsson från Göteborgs Stadsbibliotek berättade att de delar in sitt kursutbud i tre kategorier; Nybörjare, De som har kommit lite längre och Avancerade användare.

– Vi har medvetet valt att ha något för erfarna användare, bland annat för att visa att biblioteket har kompetens, säger hon och avslöjar att detta har varit möjligt på grund av att Göteborgs Stadsbibliotek har satsat och nyligen anställt tre bibliotekarier med rätt kompetens.

På Alingsås bibliotek jobbar Jan Andrée med grundläggande dataundervisning. Han ser det som en stor pedagogisk utmaning att få ovana att förstå, men menar att alla bibliotek kan starta egna grundkurser.

– Det handlar om att prioritera arbetstid och att tänka utanför boxen.

I Östergötland har samarbetet med olika studieförbund bland annat kunnat förverkliga kurser långt ut på landsbygdens minsta biblioteksfilial och på Mjölbys lilla bibliotek har Helena Bengtsson valt att utgå från olika tema istället för teknik på sina kurser för nybörjare.

– Det har visat sig att det för en del är lättare att lära sig att använda datorn och Internet när man ser att man kan ha nytta av det. Det blir roligare och det passar både nybörjare och de lite mer vana.

Fler konkreta tips

• Förankra kursen på ditt bibliotek

• Ta del av andras material och erfarenheter

• Samarabeta med andra

• Marknadsför kurserna

• Skapa en avslappnad och trygg miljö

• Använd egna erfarenheter

• Håll ett långsamt tempo                    

 • Förenkla och var tydlig.

FAKTA

Kampanjen Digidel 2013 startades den 3 december 2010 med ”Uppropet för digital delaktighet”. Kampanjens målsättning är att få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013.

Läs mer om Digidel på www.digidel.se

Kampanjen ställer sig också bakom den internationella kampanj som pågår just nu, Get online week 2011: http://getonlineweek.eu.

• Avdramatisera

• Repetera

• Ha roligt!

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet