Biblioteksdagarna 2011

VISBY Den 10:e upplagan av Biblioteksdagarna är äntligen igång och Gotland välkomnade alla deltagare med ett strålande väder. Årets tema är Fri tillgång och arrangörerna vill med det sätta fokus på bibliotekens fria tillgång till information och kunskap och att biblioteken är en viktig byggsten i ett demokratiskt samhälle.

När biblioteksdagarna inleddes strax efter lunch på onsdagen, hade ännu inte alla deltagare hunnit till Gotland. Ändå var den stora kongresshallen på Wisby Strand i det närmaste fullsatt och sjöd av återseendenas glada skratt. Skratten tystnade snabbt när Inga Lundén, ordförande i Svensk Biblioteksförening, tog plats i talarstolen för att offentligt öppna konferensen. Hon konstaterade att var tionde kollega fanns på konferensen och att det är ett ypperligt tillfälle att mötas över gränserna.

– Jag tror på den här modellen, att träffas och gemensamt hitta styrka och kraft, konstaterade hon och berättar att biblioteket är en av de samhällsinstitutioner som i många mätningar får högt förtroende i Sverige.

– Och det är ni som skapar det, säger hon och blickar ut över salen. Nu är ni här för att tänka och få inspiration så känn nu att ni är värda det.

Shift happens

Efter ytterligare välkomnande och information från Kungliga Biblioteket, var det dags för Statens kulturråd och styrelseordförande

Kerstin Brunnberg

 Kerstin Brunnberg. Kerstin Brunnberg var under många år VD för Sveriges Radio och i sitt tal liknade hon Public Service med bibliotekens verksamhet och uppdrag och ser några gemensamma nämnare.

– Folkbildningen är exempel på gemensam nämnare där både radio och bibliotek gör skillnad för själen.

Med tydlig adress till bibliotekens sökande efter ny roll i ett nytt samhälle, berättade hon om hur det var när hon som VD på Sveriges Radio skulle locka tillbaka lyssnarna till Public Service.

– Vi frågade oss vilka perspektiv våra lyssnare hade, vi gallrade och valde för att få ett vidgat utbud, vi började använda ny teknik och vi berättade om oss själva. Allt för att kunna möta publiken. Omvärldsorientering innebär att man tittar utanför sitt eget område och ser vad som är betydelsefullt för människorna, säger Kerstin Brunnberg och konstaterar att det nya mediesamhället ger nya möjligheter och att frågan om E-böcker måste lösas snart så att biblioteken kan fortsätta låna ut böcker.

Enligt Kerstin Brunnberg finns det bara en sak som kan hota bibliotekens starka ställning, nämligen biblioteken själv om de inte inser sin ställning som ett fredat område där alla har tillträde.

– Så slå er för bröstet, uppmanar hon. Det enda konstanta är förändring, shift happens.

Uppläxning

Kerstin Brunnberg avslutade med att relatera till KB:s Gunilla Herdenbergs tal tidigare under eftermiddagen där hon bland annat presenterat namnen på de som ingår i KB:s nya nationella referensgrupp.

– Jag är förvånad att Statens kulturråd inte finns med i referensgruppen, sade hon. Så arbetar inte vi. I våra referenssammanhang finns KB med. Men det kanske är något som kan ändras, mer konstaterar än undrar hon med ett ögonkast på Gunilla Herdenberg.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet