Utanför boxen

VISBY Konferensdeltagarna vaknade upp till ett regnigt Visby den tredje och avslutande dagen på Biblioteksdagarna. Även om en och annan gäspning skymtade i folkvimlet, var humöret fortfarande på topp bland de 588 deltagarna.

Även idag fanns det valmöjligheter och många hade valt studiebesök under förmiddagen. Vi som var kvar kunde bland annat lyssna på Lars Ilshammar, institutionschef, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, när han pratade om informationssamhället och den problematiska öppenheten.

– Ökad öppenhet kan kännas som en sten på en redan tung börda där sociala medier bara är ännu ett orosmoment som ställer till besvär. Nya användarbeteenden utmanar bibliotekariens yrkesroll och ni tror att ni tappar kontrollen. Våga släpp taget, uppmanar han. Ta besökaren på allvar och betrakta ert digitala material som deras och inte som ert. Dessutom kommer det att ställas krav på allsidig kompetens när alla ska slåss om koffertpengarna, fortsätter han. Så låt er inte skrämmas av upphovsrättsorganisationens ibland militanta retorik, utan våga lägg ut saker i den digitala världen. Nöjda besökare är era bästa allierade.

Betydelsefull

David Lankes

När den amerikanske professorn i informationsvetenskap David Lankes tog plats på scenen, var förväntningarna i kongresshallen stora. Och han gjorde ingen besviken med sin föreläsning upplagd i en typisk amerikans dramaturgi. Bakom mig i salen hör jag någon viska ”han är som en pastor i en baptiskyrka i Harlem”.

David Lankes har gjort sig känd som den som ser möjligheterna i den digitala eran och bibliotek som rensar hyllorna skrämmer honom inte. Tvärtom tror han att det blir bibliotekens död om vi bara ser dem som byggnader att samla böcker i.

– Vi lever i en upp och nervänd värld där vi kan vara borta när vi är hemma och tvärtom, säger han. Detta ställer krav på er bibliotekarier att inse att biblioteket också är ett ställe där man når resten av världen. I dag har vi en oändlig mängd medier och med det ändras också bibliotekariens roll.

David Lankes återkommer hela tiden till det han tycker är grundfrågan: Vad är egentligen ett bibliotek?

– I grunden förmedlar bibliotek kunskap, vilket i sin tur är beroende av kommunikation. All media är verktygen till kunskap, men jag behöver kunskap för att använda verktygen. Så, mässar han, grundtanken är att det är samtalet, inte materialet, som är den rätta utgångspunkten för bibliotekens verksamhet. Och då behövs bibliotekarier mer än någonsin, för vem ska annars visa vägen, undrar han. Ni måste våga vara nyskapande när någon frågar efter information. Att vara bibliotekarie handlar om ledarskap och nytänkande. Varje dag. Och ingen utmaning är för svår. Biblioteksarbetet är för viktigt för att vi ska hålla det för oss själva.

Spanare

Medan Inga Lundén försökte samla sig efter David lankes framträdande, presenterade hon fem utsedda spanare som under konferensens tre dagar spionerat och tjuvlyssnat för att ta tempen på deltagarnas intryck.

De fem var överens om att det var i pauserna de flesta mötena äger rum, någon tyckte att det kanske skulle vara intressant att bjuda

Biblioteksdagarnas spanare sammanfattade intrycken

 in fler med annan profession och någon saknade fler aktuella biblioteksdebatter som till exempel den dagsaktuella frågan om upphandling av bibliotek. När de fem fick välja tre ord att dela med sig av blev det ord som mycket väl sammanfattar 2011 års Biblioteksdagar : Korsbefrukta mer, Våga gör vilda saker, Våga misslyckas, Reflektera och Våga tänk utanför boxen.

FAKTA

Inga Lundén avslöjade i sitt avslutande tal att styrelsen för Svensk Biblioteksförening under gårdagen beslutat att det blir en fortsättning för Biblioteksdagarna.

2012 i Norrköping

2013 i Örebro

2014 i Umeå

2015 i Lund

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet