Aktiva deltagare på Next library 2011 i Århus

ÅRHUS Konferensen Next Library 2011 är inget ställe man kommer till för att sitta och titta på. Här bidrar drygt 300 deltagare från över 30 länder till visionen om det framtida biblioteket – med initierade och inspirerande föreläsare till hjälp. Och ganska många post it-lappar.

Demokrati, innovation och partnerskap är de tre nyckelorden för konferensen Next Library som just nu pågår i Århus. Konferensens förste huvudtalare Jens Thorhauge från danska Styrelsen för bibliotek och medier sammanfattade på förmiddagen tankarna bakom de tre orden.

Jens Thorhauge

Jens Thorhauge

– En stor del av befolkningen är inte intresserade av att delta i samhället eller i de demokratiska processerna. Biblioteket kan vara en bro mellan dem och samhället. Danmark och många andra länder kan inte längre konkurrera om jobben med låglöneländerna, så den enda chansen att behålla vår välfärd är att konkurrera med kreativitet och kunskap. Biblioteken kan involvera fler i det innovativa tänkandet. Och partnerskap är en metod att dela kunskap med varandra. Samarbete med andra aktörer garanterar ocskå att vi har ett användarperspektiv när vi vänder biblioteksorganisationen från att vara en plats för samlingar till att vara en användarorienterad verksamhet, som möter samhällets och medborgarnas behov med smarta lösningar.

Jens Thorhauge tar upp trenden med satsningar på nya, stora biblioteksbyggnader som ett tecken på behovet av en fysisk manifestation för kunskap, it-åldern till trots. Ett exempel är just Århus, där välplanerade och efterlängtade Urban Mediaspace ska stå klart vid vattnet inom tre år.

– Besökarantalet på biblioteken växer i Danmark, så vi ser att de är nödvändiga även i framtiden. Men vi behöver flexibel och flytande verksamhet på biblioteken, som ”flyter” dit den behövs, även på webben. 

Det nätverkas för fullt i kaffepauserna på Next Library.

Det nätverkas för fullt i kaffepauserna på Next Library.

Ganska snart kastades besökarna in i den första av dagens smörgåsbord av valbara workshops. För den som ville gick det att fortsätta frossa i storslagna biblioteksbyggnader och spännande tankar om gränslös biblioteksverksamhet på workshop med Trine Berthold och Elif Tinaztepe från Schmidt Hammer Lassen architects, som står bakom Urban Mediaspace Aarhus och Brian Gambles från Birmingham central library. Även i Birmingham bygger man just nu stort, ett bibliotek som när det står klart 2013 blir störst i Europa med sina 31000 kvadratmeter. I båda byggprocesserna har man involverat de boende i staden och planerat för en mycket öppet och flexibelt bibliotek. Brian Gambles visar skisser av en förändringsbar bibliotekslokal där man exempelvis kan ha en catwalk för en kväll, hålla en supé eller ge en konsert med cellister som sitter bland bokhyllorna. På en bild pågår en beachvolleybollmatch mitt i biblioteket.

– Det är bara fantasin som sätter gränser för vad som kan hända i ett bibliotek i framtiden. Behoven förändras snabbt, därför måste man bygga flexibelt. Change is the constant.

Rosa post-it lapp för dålig biblioteksbyggnad, gul för bra. Deltagarna får bedöma hur väl olika byggnader stämmer överens med deras bild av framtidens bibliotek under en workshop.

Rosa post-it lapp för dålig biblioteksbyggnad, gul för bra. Deltagarna får bedöma hur väl olika byggnader stämmer överens med deras bild av framtidens bibliotek under en workshop.

Hitta tre nyckelord för ditt framtida bibliotek! Det är uppgiften. I den här gruppen blir svaret: integration, anpassning och förförelse. "Man ska lockas att göra mycket mer än man hade tänkt när man gick in i biblioteket"

Hitta tre nyckelord för ditt framtida bibliotek! Det är uppgiften. I den här gruppen blir svaret: integration, anpassning och förförelse. "Man ska lockas att göra mycket mer än man hade tänkt när man gick in i biblioteket"

Efter intensiv workshop blir det lunch i låda att äta i det fina vädret utanför Århus musikhus där konferensen äger rum.

Efter intensiv workshop blir det lunch i låda att äta i det fina vädret utanför Århus musikhus där konferensen äger rum.

Under eftermiddagens närmast överfulla workshop Libraries in urban development – creativity, innovation and experience berättar forskarna Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen från Danmarks biblioteksskole om sin forskning om bibliotekens betydelse i stadsutveckling. Det handlar om att biblioteken allt oftare blir en del av en stads varumärkesbyggande kring kunskap och kreativitet, men också om hur biblioteken kan bidra till att ge liv åt döda stadsdelar eller överbrygga socioekonomiska klyftor. Deras forskning visar att det inte bara är staden som använder biblioteket som ett redskap, utan att utformninge av biblioteket också tar intryck av stadens förändring.

– På samma sätt som trenden inom stadsplanering går mot mer småskalighet, organiska former och blandade funktioner så gör den det inom biblioteket också, säger Casper Hvenegaard-Rasmussen och visar bilder från Hjörrings bibliotek där avdelningarna i biblioteket flyter och binds samman.

Men inte heller här får deltagarna vila särskilt länge i lyssnande och powerpoint-tittande. I grupper får de i uppgift att fundera över bibliotekets roll som ikon, platsskapare och katalysator i en stad. Allt nedtecknas på post it-lappar…

Tystnaden sänker sig när gruppen får fundera över hur biblioteket som ikon kan bidra till en stads image.

Tystnaden sänker sig när gruppen får fundera över hur biblioteket som ikon kan bidra till en stads image.

Många ville vara med på workshop om bibliotekets roll i stadsutveckling.

Många ville vara med på workshop om bibliotekets roll i stadsutveckling.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet