Kort och gott – Bokcirklar.se lyfter fram lokalt läsfrämjande

Lässajten Bokcirklar.se går in i en ny fas och satsar på att bli en dynamisk och inspirerande virtuell plattform för svenska biblioteks läsfrämjande arbete.

­– Jag vet att det finns många bra satsningar ute på biblioteken, men de är lokala. Om vi kan samla allt som händer på Bokcirklar.se, så synliggör vi det även nationellt och stärker på så sätt bibliotekets roll som den naturliga mötesplatsen för läsare, säger Nina Frid, initiativtagare till Bokcirklar.se.

Under våren gör hon en kartläggning av lokala läsfrämjandesatsningar, som bokcirklar, bloggar och författarevenemang på biblioteken. Tanken är att Bokcirklar.se ska vara ett komplement till det som pågår på biblioteket, till exempel att deltagarna i en fysisk bokcirkel även kan träffas virtuellt. Det kan också bli ett ställe där man samlar tips för att starta läsfrämjande satsningar på biblioteket.

– Jag hoppas att sidan kan bidra till att även de fysiska bokcirklarna blir fler.

Nina Frid har under våren sökt frivilliga bland bibliotekspersonal i landet för att skapa en redaktion för Bokcirklar.se. Arbetet kan handla om allt från att sortera i det material som kommer in och skapa månadsteman till att göra författarintervjuer.

– Intresset är jättestort. Det är roligt, för då involverar vi fler bibliotek, säger hon.

Nina Frid startade Bokcirklar.se som ett fritidsprojekt 2007, men sedan hösten 2010 är det läns- och regionbiblioteken som gemensamt driver sidan. Det innebär mer tid och resurser. Nina Frid arbetar idag halvtid med sidan.

– Det känns helt fantastiskt eftersom jag alltid har känt att det finns så mycket som man skulle kunna göra med sidan. Nu finns det möjlighet, säger hon.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet