Kort och gott – Jury ska utse Sveriges första läsambassadör

Kulturrådet tog i februari initiativ till inrättande av en nationell läsambassadör för barn- och ungdomslitteratur. Föregångare finns bland annat i USA och England.

Det tvååriga hedersuppdraget ska innehas av en författare eller en illustratör som ska driva debatt om läsning och litteratur för unga, ha en dialog med barn, lärare och bibliotekarier och stödja läsfrämjande arbete.

Läsambassadören ska utses av en expert-jury och Författarcentrum har fått i uppdrag att fungera som kansli för verksamheten.

Vem som blir Sveriges första läsambassadör kommer att avslöjas på bokmässan i Göteborg den 22 september.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet