Kort och gott – Nysatsning på kulturen

Kulturdepartementet har under våren lanserat Kulturbryggan, en försöksverksamhet som under två år ska satsa upp till 50 miljoner på nyskapande idéer inom kulturområdet. Kulturbryggan är en uppföljning till stiftelsen Framtidens kultur, vars medel kom från de gamla löntagarfonderna, och tanken är att Kulturbryggan ska fånga upp sådant som etablerade institutioner har missat eller inte haft resurser att stödja.

Verksamheten lanserar samtidigt bidragsformen startstöd som är ett stöd på omkring 100 000 kronor för att testa projektidéer som ännu är i sin linda, man introducerar en ny form av bedömning av projektansökningar och man har som ambition att ha korta handläggningstider och generösa öppettider.

Parallellt med försöksverksamheten ska man söka samarbete med andra finansiärer, bland annat för att bilda en framtida kulturfond. Den 31 mars 2012 ska en rapport ge förslag till en mer långsiktig verksamhetsform.

LÄS MER
www.kulturbryggan.se

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet