Kort och gott – Piffa till bibliotekskatalogen med Bokpuffen.se

Det kan vara svårt att döma en bok efter dess omslag. Men får man höra en kort uppläsning av de första sidorna i boken så är det lättare att bilda sig en uppfattning. Det läsfrämjande projektet Bokpuffen.se lägger varje vecka ut tre nya inläsningar, så kallade puffar, på webben. Man kan lyssna på inledningen av nyutgiven vuxen- och barnlitteratur samt klassiker, inlästa av bland andra bibliotekarier, skådespelare och författare.

Nu tar projektet ytterligare ett steg och lanserar en teknisk lösning som hjälper andra att använda bokpuffarna, till exempel bibliotek eller bokbloggare.

– Biblioteken kan lägga in puffar till posterna i sina kataloger. Det innebär ett mervärde för låntagarna, som direkt kan lyssna på en puff för att få en uppfattning om en bok, säger Sara Sivre, projektkoordinator för Bokpuffen.se.

Mölndals stadsbibliotek är första bibliotek att prova de så kallade inbäddade bokpuffarna i sin katalog, med början nu i slutet av maj. Krister Andréason på Mölndals stadsbibliotek har utarbetat de tekniska förutsättningarna tillsammans med personal från Kultur i Väst, som driver Bokpuffen.se. Systemet är dock tillgängligt och kostnadsfritt för alla som vill använda det, och man sätter enkelt igång med hjälp av en lathund i fem steg som kommer att finnas på både Bokpuffens och Mölndals biblioteks webbsidor.

– Det är en liten arbetsinsats för något som gör katalogen mycket mer attraktiv för låntagaren. Man låter boken tala för sig själv, bokstavligt talat, säger Sara Sivre.

Än så länge fungerar lösningen enbart för Arenabibliotek, men ska i framtiden också anpassas för alla bibliotekssystem.

Projektet Bokpuffen.se drivs med stöd av Statens kulturråd sedan 2007 och det finns idag cirka 500 inlästa bokpuffar.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet